herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

OS.6220.20.1.2017

WÓJT GMINY SŁUPSK

działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405) zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 44/2017 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 25 października 2017 r. złożonego przez Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Udostępnianie informacji w pokoju Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy Słupsk, w godzinach od 8:00 – 15:00.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strzelino
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl https://system.sios.pl/search - Nr 44/2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 22-11-2017 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2017 13:49