Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
XI/106/2003 19.12.2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-02-21 13:43
XI/105/2003 19.12.2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2008-02-21 13:43
XI/104/2003 19.12.2003 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. 2008-02-21 13:42
XI/103/2003 19.12.2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2004. 2008-02-18 16:14
XI/102/2003 19.12.2003 w sprawie przyjęcia "Gminnej strategii integracji i polityki społecznej Gminy Słupsk w latach 2004-2015". 2008-02-18 16:11
XI/101/2003 19.12.2003 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na 2008-02-18 16:08
XI/100/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2004. 2008-02-18 16:07
XI/99/2003 19.12.2003 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie. 2008-02-18 16:06
XI/98/2003 19.12.2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży. 2008-02-18 16:06
XI/97/2003 19.12.2003 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. 2008-02-18 16:06
XI/96/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. 2008-02-18 16:05
XI/95/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk 2008-02-18 16:05
XI/94/2003 19.12.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włynkówko 2008-02-18 16:04
XI/93/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2008-02-18 16:04
XI/92/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m 2008-02-18 16:03
XI/91/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2008-02-18 15:59
XI/90/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/70/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2008-02-18 15:58
XI/89/2003 19.12.2003 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr X/78/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy 2008-02-18 14:36
XI/88/2003 19.12.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok 2008-02-18 14:35
X/87/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia kwotowego limitu rozmów telefonicznych dla Wójta Gminy Słupsk. 2008-02-18 14:34
X/86/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-02-18 14:33
X/85/2003 14.11.2003 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji. 2008-02-18 14:33
X/84/2003 14.11.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do realizacji zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - EDUKACJA. 2008-02-18 14:32
X/83/2003 14.11.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. 2008-02-18 14:21
X/82/2003 14.11.2003 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2008-02-18 14:18
X/81/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 2008-02-18 14:18
X/80/2003 14.11.2003 w sprawie podatku od posiadania psów. 2008-02-18 14:17
X/79/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-02-18 14:16
X/78/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-02-18 14:16
X/77/2003 14.11.2003 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. 2008-02-18 14:15
IX/76/2003 21.10.2003 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2004-2007. 2008-02-18 14:14
IX/75/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włynkówko. 2008-02-18 14:13
IX/74/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krępa. 2008-02-18 14:09
IX/73/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. 2008-02-18 14:07
IX/72/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2008-02-18 14:06
IX/71/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. 2008-02-18 13:57
IX/70/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siemianice. 2008-02-18 13:56
IX/69/2003 21.10.2003 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Jana Sawkę do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie geodezyjnym Kukowo 2008-02-18 13:56
IX/68/2003 21.10.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. 2008-02-18 13:55
IX/67/2003 21.10.2003 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. 2008-02-18 13:55
IX/66/2003 21.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. 2008-02-18 13:50
VIII/65/2003 08.09.2003 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalającego przebieg linii elektroenergetycznej 110KV. 2008-02-18 13:48
VIII/64/2003 08.09.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tutułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-02-18 13:42
VIII/63/2003 08.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. 2008-02-18 13:34
VIII/62/2003 08.09.2003 w sprawie realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupsk. 2008-02-18 12:56
VII/61/2003 25.07.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/90 Rady Gminy Słupsk z 15.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2008-02-18 12:55
VII/60/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-02-18 12:55
VII/59/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2004-2007 2008-02-18 12:54
VII/58/2003 25.07.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2008-02-18 12:54
VII/57/2003 25.07.2003 w sprawie strategii wsi Głobino-Kusowo w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 2008-02-18 12:53
VII/56/2003 25.07.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 r. 2008-02-18 12:52
VI/55/2003 18.06.2003 w sprawie udziału Gminy Słupsk w pomorskim Programie Odnowy Wsi. 2008-02-18 12:51
VI/54/2003 18.06.2003 w sprawie udzielenia poręczeń kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2008-02-18 12:51
VI/53/2003 18.06.2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku 2008-02-18 12:48
VI/52/2003 18.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok 2008-02-18 12:47
VI/51/2003 18.06.2003 w sprawie nadania nazw ulic w Siemianicach 2008-02-18 12:46
V/50/2003 15.04.2003 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółka z o.o. 2008-02-18 12:45
V/48/2003 15.04.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaapatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 2008-02-18 12:44
V/47/2003 15.04.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Słupsk 2008-02-18 11:28
V/46/2003 15.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok 2008-02-18 11:26
V/45/2003 15.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2008-02-18 11:22
V/44/2003 15.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2008-02-18 11:15
V/43/2003 15.04.2003 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne, będące podstawą do zwrotu kosztów używania przez Wójta Gminy Słupsk MAriusza Chmiela w celach służbowych sam 2008-02-18 11:13
V/42/2003 15.04.2003 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tutułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok 2008-02-18 11:12
V/41/2003 15.04.2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2002 2008-02-18 11:11
IV/40/2003 14.02.2003 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Klemiato. 2008-02-18 11:10
IV/39/2003 14.02.2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty administracyjnej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. 2008-02-18 11:09
IV/38/2003 14.02.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. 2008-02-18 11:06
IV/37/2003 14.02.2003 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. 2008-02-18 10:56
IV/36/2003 14.02.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-02-18 10:55
IV/35/2003 14.02.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupsk 2008-02-18 10:53
IV/34/2003 14.02.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-02-18 10:18