Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/147/2004 15.06.2004 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.


U c h w a ł a Nr XIV/147/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 roku ze zmianami: Dz.U. Nr 99 poz. 1001)

Rada Gminy Słupsk

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. Wydatki na usługi, z wyłączeniem usług opiekuńczych, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

  1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 2

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłby skutki udzielonej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku może odstąpić od żądania zwrotu w części lub całości.

  2. O wysokości i sposobie zwrotu wydatków orzeka Kierownik Ośrodka w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego

§ 3

Traci moc uchwała Zarządu Gminy Słupsk Nr 270/97 z dnia 23.10.1997r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe oraz wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:42