Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 305 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00100962/1.
2 Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7"
3 Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1"
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia MOP do 0,5 MPa PE100RC SDR 11 dn 63 mm typ 2, na działkach nr 86/4, 100/1, 100/3, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk.
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami zewnętrznymi (w tym zbiornikiem ppoż.) urządzeniami technicznymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, miejscem tymczasowego gromadzenia odpadków stałych oraz pozostałym zagospodarowaniem na działce nr 236/5 obr. Gać gm. Słupsk.
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych oraz montaż elementów małej architektury w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, znajdującego się na terenie działki nr 43/34 położonej w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gmina Słupsk.
7 Obwieszczenie Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2021 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję nr 6zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka"
8 Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania (ponowne) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk.
9 Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.7.6.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 4 o mocy do 13,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 240/2; 240/3 gmina Słupsk"
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak OS.6220.7.6.2020 w dniu 14 czerwca 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek złożony przez EWG 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 4 o mocy do 13,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 240/2; 240/3 gmina Słupsk"