herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.40.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-09-19 09:45:18
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2017-09-18 14:26:03
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2017-09-18 14:19:36
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.45.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi i oprogramowania technologiczno - informacyjno - komunikacyjnego (TIK) z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-18 13:36:54
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-18 13:32:05
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-18 13:31:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-18 13:30:17
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.44.2017 - "Budowa przedszkola wraz z częścią żłobka oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Siemianice" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-18 13:26:43
II kwartał 2017 rok. Piotr Stawiszyński 2017-09-18 12:15:57
Wnioski i interpretacje podatkowe 2017 Piotr Stawiszyński 2017-09-18 12:09:50
Wnioski i interpretacje podatkowe 2017 Piotr Stawiszyński 2017-09-18 12:08:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 1 i nr 2 w miejscowości Wrzeście, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2017-09-18 08:31:32
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 192/11 o pow. częściowej 0,0390 ha, położona w obrębie Krępa Piotr Stawiszyński 2017-09-18 08:22:35
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 53/4 o pow. częściowej 0,0160 ha, położona w obrębie Lękwica Piotr Stawiszyński 2017-09-18 08:21:46
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 63/10 o pow. częściowej 0,0500 ha, położona w obrębie Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2017-09-18 08:21:07
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2017 - "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Bydlino i Kusowo oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Bydlino" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-15 14:48:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2017 roku wydana została decyzja znak OS.6220.14.8.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 25 MW na części działek nr 181/2 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Stawiszyński 2017-09-15 14:10:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 września 2017 roku wydana została decyzja znak OS.6220.13.8.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 5 MW na części działek nr 198/3 i 198/10 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Stawiszyński 2017-09-15 14:09:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.40.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-09-15 14:00:10
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.40.2017 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinku Bartosz Lewandowski 2017-09-15 13:59:48
Interpelacje i odpowiedzi. Interpelacje i zapytania złożone przez Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:53:07
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.42.2017 - "Budowa drogi gminnej na odcinku Krępa Słupska - Łupiny" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-15 11:38:02
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:35:36
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:35:24
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:21:21
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:21:12
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIV/2017 z dnia 12 września 2017 roku. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:21:08
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XXXIII/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku. Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:19:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 06 września 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Redzikowo, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2017-09-15 11:17:27
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-15 11:10:14
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-15 11:09:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-15 11:09:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-15 11:08:51
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.46.2017 - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukówka, Gmina Słupsk " Bartosz Lewandowski 2017-09-15 11:08:40
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.45.2017 - "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi i oprogramowania technologiczno - informacyjno - komunikacyjnego (TIK) z przeznaczeniem do realizacji zajęć edukacji przedszkolnej w szkole podstawowej i zespole szkół na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" Katarzyna Lisiewicz 2017-09-14 16:00:34
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-09-14 14:17:44
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-09-14 10:01:07
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-09-14 10:00:11
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-09-14 10:00:00
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.43.2017 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk w latach 2018-2019" Bartosz Lewandowski 2017-09-14 09:59:49