Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 18.04.2024 r. decyzji nr GB.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Redzikowo.
2 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 kwietnia 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą" na wniosek Milarex Sp. z o.o..
3 2024 - raport o stanie Gminy Słupsk
4 Sesja LXXVI - 23.04.2024
5 Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34.
6 Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Inwestora tj. AE Energy 6 Sp. z o.o. (Podgóry 38, 77-230 Kępice), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Dobrego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
7 Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo".
8 Petycja z dnia 07.03.2024 roku dot. promocji gminy
9 Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 11.04.2024 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
10 Dariusz Perlański - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2023