Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.13.2024.MCH-e z dnia 12.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej.
2 Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk"
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12.06.2024 r. znak WI-III.7840.4.5.2024.EL-k o wydaniu decyzji nr 68/2024/EL w dniu 11.06.2024 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kW wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II".
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Postomino z dnia 07.06.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK, do stron postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 24.05.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK
5 Petycja z dnia 06.06.2024 roku - Inicjatywa Jawność Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja
6 Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa zakładu produkcyjnego Euro-Fish w Bierkowie".
7 MPZP Głobino
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.4.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części terenu działki 343 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Redzikowo.
9 Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.133.2024.VII z dnia 11.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 304/30 i 304/31 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo.
10 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.12.2014.MKH-h z dnia 10 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej"