Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej".
2 Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm) o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą".
3 Odpowiedź z dnia 27.11.2023 r. dot. cyberbezpieczeństwa
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 12/9, 252/3 obr. Gać, w gminie Słupsk.
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 261, 284/6, 263, 100/98, 100/95, 100/96 obr. Redęcin, w gminie Słupsk.
6 Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w dniu 28.11.2023r. (wtorek). Zawiadamiam o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce (uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.), na podstawie którego maja być lokalizowane elektrownie wiatrowe.
7 Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej
8 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika odparowlno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej oraz na usługę wodną o odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać, gmina Słupsk, województwo pomorskie)
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo.
10 Zawiadomienie. Zapraszam na XIX Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.