Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:24:52
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:22:40
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:14:13
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 13:55:39
Zawiadomienie. Zwołuje się III Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:24:12
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:49
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:35
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:13
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVII/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:09:43
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:06:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" Piotr Stawiszyński 2023-02-03 11:53:05
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:50
Wyniki przetargów z dnia 14 i 15.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:44
Wyniki przetargów z dnia 25.01.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:36
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 14:36:32
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 6/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 12:11:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 12:09:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A, na działce nr 45 obr. Grąsino, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 11:02:37
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:59:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:57:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:56:04
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:55:38
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:55:08
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie posiadanego systemu informacji prawnej Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:49:50
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:47:20
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:44:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:42:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 10.45 wyjazdowe posiedzenie komisji. Omówienie pozostały punktów porządku posiedzenia odbędzie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:39:08
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-30 15:46:29
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 12:51:55
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 10:00:04
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.152.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW, na części działki nr 71 i 72, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:56:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 4/2023. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:53:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.37.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:49:56
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:57:25
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:50:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:45:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:43:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 3/2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:55:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.21.22.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:48:56