Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.13.2024.MCH-e z dnia 12.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Piotr Stawiszyński 2024-06-17 13:52:16
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2024-06-17 13:48:21
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12.06.2024 r. znak WI-III.7840.4.5.2024.EL-k o wydaniu decyzji nr 68/2024/EL w dniu 11.06.2024 r. o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kW wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2024-06-14 12:10:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Postomino z dnia 07.06.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK, do stron postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 24.05.2024 r. znak GKOŚ.6220.3.2024.KK Piotr Stawiszyński 2024-06-14 12:07:33
Petycja z dnia 06.06.2024 roku - Inicjatywa Jawność Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja Piotr Stawiszyński 2024-06-13 15:09:40
Petycja z dnia 06.06.2024 roku - Inicjatywa Jawność Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja Piotr Stawiszyński 2024-06-13 15:08:44
Petycja z dnia 06.06.2024 roku - Inicjatywa Jawność Transparentność - im więcej ofert tym uczciwsza konkurencja Piotr Stawiszyński 2024-06-13 14:53:37
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa zakładu produkcyjnego Euro-Fish w Bierkowie". Piotr Stawiszyński 2024-06-13 14:24:09
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-06-13 11:36:34
MPZP Głobino Piotr Stawiszyński 2024-06-13 08:39:03
MPZP Głobino Piotr Stawiszyński 2024-06-13 08:38:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.4.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na części terenu działki 343 położonej w obrębie ewidencyjnym Krępa, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-12 14:51:58
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.133.2024.VII z dnia 11.06.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR SLU4501A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 304/30 i 304/31 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-12 14:05:22
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.12.2014.MKH-h z dnia 10 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej" Piotr Stawiszyński 2024-06-12 14:01:17
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.06.2024 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 12:45:44
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.06.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 12:42:49
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.06.2024 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w terenie. Wyjazd sprzed urzędu. Natomiast o godz. 13.00 posiedzenie komisji w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 12:02:21
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.06.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 11:59:13
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 10:53:18
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 10:52:57
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 10:52:43
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 10:51:02
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-06-11 10:50:34
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.1.19.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 162 w obrębie Krępa w gminie Redzikowo", na wniosek firmy Farma Wiatrowa Dębnica Kaszubska Sp. z o.o. Decyzja została wpisana pod NR 21/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2024-06-07 13:16:52
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak RB.6220.1.19.2023 z dnia 7 czerwca 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 162 w obrębie Krępa w gminie Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-06-07 13:14:13
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVIII/761/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębu Strzelino, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-06-07 08:32:01
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/743/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-06-07 08:27:04
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/742/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino, gmina Słupsk i możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-06-07 08:21:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.5.2024 z dnia 05.06.2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na części działek nr 211, 753, położonych w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-06 13:47:32
Zawiadomienie. Zwołuje się XI Sesję Rady Seniorów Gminy Redzikowo II Kadencji na dzień 12 czerwca 2024 r. (środa) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-06 13:41:07
Wniosek z dnia 14.12.2018 - dot. ochrony zwierząt Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:19:27
Odpowiedź z dnia 09.01.2019 - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:18:23
Wniosek z dnia 29.12.2018 - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:18:04
Odpowiedź z dnia 10.12.2018 - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:16:31
Wniosek z dnia 13.11.2018 (data wpływu 07.12.2018) - dot. kontroli warunków przetrzymywania zwierząt. Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:15:37
Odpowiedź z dnia 05.12.2018 - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:15:17
Wniosek z dnia 26.10.2018 (data wpływu 23.11.2018) - dot. skargi kasacyjnej Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:15:06
Odpowiedź z dnia 28.11.2018 - dot. informacji w sprawie adresu mail Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:14:50
Wniosek z dnia 26.11.2018 - dot. informacji w sprawie adresu mail Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:14:37
Odpowiedź z dnia 14.09.2018 dot. konopii włóknistych Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:07:51