Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Aktualne stawki podatków 2009 rok.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 

1) Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) od 3,5 do 5,5 ton

 625,20 zł

b) powyżej 5,5 do 9 ton

 1042,00 zł

c) powyżej 9 ton

 1250,40 zł

2) Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi jezdnych dwie

 625,20 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy

 1250,40 zł

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej

 1875,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton,
z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych:

 

a) o liczbie osi jezdnych dwie

1354,60 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy

1667,20 zł

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej
oraz dopuszczalnej masie całkowitej
od 12 ton do mniej niż 29 ton

2084,60 zł

d) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej
oraz dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 29 ton

2605,80 zł

4) Od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 do mniej niż 5,5 tony

 625,20 zł

5) Od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne:

 

a) o liczbie osi jezdnych dwie

 1563,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy

 1875,00 zł

6) Od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:

 

a) o liczbie osi jezdnych dwie
i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 12 ton do
mniej niż 31 ton

 1563,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych dwie
i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej i wyższej
niż 31ton

 2031,90 zł

c) o liczbie osi jezdnych trzy
i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 12 ton do
mniej niż 40 ton

 1875,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych trzy
i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej i wyższej
niż 40 ton

 2605,80 zł

7) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 7 do mniej niż 12 ton

 729,60 zł

8) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne:

 

a) o liczbie osi jezdnych – jedna

 833,60 zł

b) o liczbie osi jezdnych – dwie

 1250,40 zł

c) o liczbie osi jezdnych – trzy

 1042,00 zł

9) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego), z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:

 

a) o liczbie osi jezdnych- jedna
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej i wyższej niż 12 ton

 1042,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych- dwie
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie

 1458,80 zł

c) o liczbie osi jezdnych- dwie
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 36 ton

 1875,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych- trzy
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie

 1250,40 zł

e) o liczbie osi jezdnych- trzy
i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 36 ton

 1563,00 zł

10) Od autobusów o liczbie miejsc
do siedzenia:

 

a) do mniej niż 15 miejsc

 625,20 zł

b) od 15 do 30 miejsc włącznie

 1146,20 zł

c) powyżej 30 miejsc

 1771,40,00 zł

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 

1. Budynki mieszkalne lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej

 0,50 zł

2. Pozostałe budynki, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego.

 6,40 zł

3. Budynki o charakterze rolniczym
- dotyczy tylko budynków emerytów rolnych
oraz budynków gospodarczych z otworem
drzwiowym o szerokości do 1,5 m.
(komórek) w miejscowościach
popegerowskich.

 4,00 zł

4. Budynki lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynki mieszkalne lub ich części
zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej.

 18,50 zł

5. Budynki zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza
na podstawie zezwolenia wydanego
przez zarządzającego strefą od 1 m2
powierzchni użytkowej.

 18,50 zł

6. Budynki zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług medycznych
od 1 m2 pow. użytkowej.

 4,01 zł

7. Budynki lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m2 pow. użytkowej.

 9,24 zł

8. Grunty związane z działalnością
gospodarczą od 1m2 pow.
- zabudowane
- niezabudowane0,70 zł
0,74 zł

9. Grunty pod jeziorami zajęte na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych.

3,90 zł
(od 1 ha)

10. Grunty pod budownictwo
mieszkaniowe zabudowane i w trakcie
zabudowy od 1 m2 pow.

 0,26 zł

11. Grunty pozostałe od 1 m2 pow.
- w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego.

 0,37 zł

12. Budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej od wartości.

 2 %

 PODATEK ROLNY

50,00 zł
za 1 kwintal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-04-2008 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 29-01-2009 13:02