Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY SŁUPSK ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupsk

WÓJT GMINY SŁUPSK

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupsk
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.

1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź, zm.), prowadzącymi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 108 000,00 zł.

3. Zadaniami publicznymi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupsk są:

Zadanie 1 – Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bruskowo Wielkie oraz opieka i utrzymanie stadionu i szatni. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania w 2007 roku wynosi 30 000,00 zł.

Zadanie 2 - Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kusowo oraz opieka i utrzymanie stadionu i szatni. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania w 2007 roku wynosi 25 000,00 zł.

Zadanie 3 - Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów i drużyny strzeleckiej w miejscowości Jezierzyce oraz opieka i utrzymanie stadionu i szatni. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania w 2007 roku wynosi 25 000,00 zł.

Zadanie 4 - Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w miejscowości Siemianice oraz opieka i utrzymanie stadionu i szatni. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania w 2007 roku wynosi 16 000,00 zł.

Zadanie 5 - Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Włynkówko oraz opieka i utrzymanie stadionu. Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania w 2007 roku wynosi 12 000,00 zł.

4. Termin realizacji zadań ustala się na okres od 1 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

5. Podmiot wnioskujący może ubiegać się o przyznanie środków publicznych na realizację jednego lub więcej zadań publicznych określonych w punkcie 3. Na każde zadanie powinien złożyć osobną i kompletną ofertę, która musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

6. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań oraz szczegółowy tryb i kryteria przyznawania dotacji zostały określone w specyfikacji, którą można pobrać z Urzędu Gminy Słupsk w pokoju nr 18. Specyfikacja konkursowa, wzór oferty, wzór sprawozdania z realizacji zadania oraz wzór umowy dostępne są na stronach Gminy Słupsk: www.slupsk.ug.gov.pl

7. Oferty zawierające komplet wymaganych załączników i dokumentów należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Słupsk w pokoju nr 18 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „SPORT” do dnia 8 marca 2007 roku do godziny 11.00.

8. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w dniu 9 marca 2007 roku o godz. 11.15 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Słupsk.

9. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) doświadczenie realizatora,
b) propozycja ilości imprez sportowych organizowanych w okresie obejmującym dotację,
c) ilości osób biorących udział w imprezach zorganizowanych w roku 2006.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy Słupsk.
O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione do dnia 15 marca 2007 roku.

Wymagane dokumenty oraz wzory znajdują się w załączniku oraz na stronie Urzędu Gminy Słupsk.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 02-04-2008 20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2008 20:11