Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/169/2004 19.11.2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk.


UCHWAŁA Nr XVIII/169/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U Nr 23 z 2002r. poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984),Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 )oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. nr 94, poz. 431, z 1994r. nr 1 poz. 3 i z 1996r. nr 91, poz. 409, z 1997 nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2003roku Nr 200, poz. 1680)

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1.

0bniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów

    1. 2004r. podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

    2. z dnia 15 października 2004r.( M.P. Nr 43, poz.765) z kwoty 37,67 zł za

    3. 1 kwintal do kwoty 33,00 zł za 1 kwintal.

    4. Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005 rok.

§ 2.

Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:22