Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/170/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku.


UCHWAŁA NR XVIII/170/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 19 listopada 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity . Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002r.. Nr 9, poz. 84 ze zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2003r.Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966 ; z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. (Monitor Polski Nr 46, poz.794 )

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się na terenie gminy Słupsk stawki podatku od nieruchomości

wg załącznika nr 1 do Uchwały

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

    1. 1.Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na biblioteki, świetlice i kluby

    2. wiejskie,

2.Budynki i ich części oraz grunty zajęte na cele związane z bezpieczeństwem

przeciwpożarowym,

3.Budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na potrzeby własne w tym

prowadzenie działalności statutowej przez:

a) jednostki i zakłady budżetowe Gminy Słupsk,

b) instytucje kultury Gminy Słupsk.

2. Nie podlegają zwolnieniu nieruchomości lub ich części wymienione w ust.1 wynajmowane lub wydzierżawione na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób wymienionych w art. 6 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w drodze inkasa.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:23