Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/171/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku.


Uchwała Nr XVIII / 171 / 2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806/ z 2003r.Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm., Dz. U. Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1996; z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. (MP z dnia 21 października Nr 43, poz. 753.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. (Monitor Polski Nr 46, poz.794 z dnia 8 listopada 2004)

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od posiadanych środków transportowych wynoszą:

1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

z katalizatorem

lub o napędzie gazowym

a)

od

3,5

do

5,5

ton

600,00 zł

420,00 zł

b)

powyżej

5,5

do

7

ton

750,00 zł

525,00 zł

c)

powyżej

7

do

9

ton

950,00 zł

665,00 zł

d)

powyżej

9

do poniżej

12

ton

1200,00 zł

840,00 zł

e)

od

12

do poniżej

16

ton

1300,00 zł

f)

od

16

do poniżej

20

ton

1600,00 zł

g)

od

20

do poniżej

22,5

ton

2000,00 zł

h)

równej

lub

wyższej niż

22,5

ton

2452,80 zł

2.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od

3,5

do mniej niż

12

ton

1400,00 zł

980,00 zł

b)

od

12

do 36 ton

włącznie

1937,76 zł

c)

powyżej

36

ton

2548,65 zł

3.Od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

a)

do mniej niż 15 miejsc

750,00 zł

525,00 zł

b)

od 15 do mniej niż 30 miejsc

1000,00 zł

700,00 zł

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1500,00 zł

1050,00 zł

4.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą:

a)

od

7

do mniej niż

12

ton

400,00 zł

b)

od

12

do mniej niż

28

ton

jedna oś

562,00 zł

dwie i trzy osie

943,00 zł

c)

od

28

do 36

ton

włącznie

jedna oś

1118,00 zł

dwie i trzy osie

1292,00 zł

d)

powyżej

36

ton

jedna oś

1472,00 zł

dwie i trzy osie

1700,00 zł

§ 2.

1.Podstawę do zastosowania niższej stawki podatku od środków transportowych

od samochodów wyposażonych w katalizator spalin lub instalację zasilania

gazem propan-butan stanowić będzie:

a)wpis w dowodzie rejestracyjnym o zainstalowanym urządzeniu wymienionym

w ust. 1 oraz wymagane badania techniczne (atest),

b)w przypadku braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym, zaświadczenie wydane

przez stacje diagnostyczne aktualizowane w ramach badań technicznych.

2.W przypadku niewykonania przeglądu technicznego (atestu) na urządzenia

wymienione w ust. 1 w ciągu roku podatkowego podatnik ma prawo opłacania

podatku od środków transportowych wg niższej stawki, jeżeli według stanu na

pierwszy ustawowy termin płatności atest taki posiadał.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:23