Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Zespołu Szkół w Redzikowie mgr Jacek Kantowski
1) powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora po zasięgnięciu opinii prowadzącego i rad pedagogicznych,
2) kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz gospodarczej zespołu szkół  we  współdziałaniu z zastępcą dyrektora,
3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) reprezentuje zespół szkól na zewnątrz,
5) jest służbowym przełożonym dla nauczycieli i przcowników ekonomiczno- administracyjnych,
6) kieruje pracą rad pedagogicznych jako ich przewodniczący,
7) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników zespołu,
10) sprawuje nadzór pedagogiczny,
11) dokonuje pracy nauczycieli,
12) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły i ustala podział zadań dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
13) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu szkół,
14) współdziała w realizacji swoich zadań z radami szkół, radami rodziców i radami pedagogicznymi,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Wicedyrektor mgr Irena Jasińska - wykonuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz karty nauczyciela.

Główny księgowy Danuta Frank - prowadzi dokumentację finansowo- księgową na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Sekretarz szkoły Brygida Wenta - odpowiada za funkcjonowanie jednostki pod względem organizacyjnym.
 
Kasjer Monika Klawikowska - prowadzi dokumentację oraz sprawy związanych z funkcjonowaniem szkoły.

W szkole znajdują się rejestry i księgi:
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wydanych zaświadczeń pracowniczych,
- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,
- rejestr nieobecności w pracy,
- rejestr list płac,
- księgi uczniów,
- księga absolwentów,
- księgi ewidencji dzieci,
- księgi arkuszy ocen.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 28-03-2008 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2008 12:39