Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż dz. nr 250/5 we Włynkówku. - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2023-11-28 10:22:11
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na sprzedaż dz. nr 250/5 we Włynkówku. - dokument usunięty Justyna Zbijowska 2023-11-28 10:21:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 12/9, 252/3 obr. Gać, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-28 08:51:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że w dniu 27 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 261, 284/6, 263, 100/98, 100/95, 100/96 obr. Redęcin, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-28 08:47:06
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk w dniu 28.11.2023r. (wtorek). Zawiadamiam o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce (uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r.), na podstawie którego maja być lokalizowane elektrownie wiatrowe. Piotr Stawiszyński 2023-11-28 08:38:50
Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-24 12:31:57
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ma wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika odparowlno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej oraz na usługę wodną o odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać, gmina Słupsk, województwo pomorskie) Piotr Stawiszyński 2023-11-24 12:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2023-11-24 12:22:32
Zawiadomienie. Zapraszam na XIX Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 13:37:35
Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:58:26
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Leśny Dwór Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:53:17
Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:34:27
Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:31:34
Petycja z dnia 13.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:28:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.7.2022 z dnia 23 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:00:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-e z dnia 22.11.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400 kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk", zlokalizowanej w województwie pomorskim, powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 221208_2 Słupsk, w obrębie ewidencyjnym 0028 Swołowo, na działce nr 95. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 11:52:01
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 listopada 2023 r. na godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 11:01:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 52/2, 37, 42/5, 42/34, 42/35, 42/36 obręb ewidencyjny Lękwica, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-22 14:19:50
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-11-21 12:32:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 15 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie. Piotr Stawiszyński 2023-11-16 10:08:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 07.07.2023 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego WN 110 KV. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 15:42:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.21.2023.MR.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:59:31
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:57:06
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:54:02
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:50:43
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:47:42
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się urzędzie, w sali konferencyjnej UG Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:44:22
Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:23:49
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-14 15:15:16
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczone od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/22, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:06:53
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położoną w miejscowości Siemianice, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:04:56
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:02:57
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-11-13 08:43:12
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-11-13 08:40:15
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 207/12 z dnia 29.03.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:12:09
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7..2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.7.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1011/12 z dnia 27.12.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:09:15
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 269/12 z dnia 18.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:06:24
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 248/12 z dnia12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:03:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:00:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:00:37