Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.450.38.2023 z dnia 12.09.2023 r. informujące o wydaniu przez SKO w Słupsku decyzji SKO.450.38.2023 z dnia 12 września 2023 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Słupsk GB.6733.32.2022 z dnia 06 lutego 2023 r. o ulicp dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo" IV - Głuszyno. Piotr Stawiszyński 2023-09-28 14:30:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Ewy Symonowicz reprezentującej Biuro Obsługi Inwestora "INVEST-PROJEKT" z Bytowa działającej w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Słupsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie przebudowy rowu polegającej na likwidacji przepustu i wykonania przepustu w związku z inwestycją pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-09-26 14:43:38
Postanowienie NR 307/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-26 13:09:38
Zawiadomienie. Zwołuje się VII Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 4 października 2023 r. (środa) na godzinę 11:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Kukowie. Piotr Stawiszyński 2023-09-26 12:42:18
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-09-26 12:37:57
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00059581/3. Justyna Zbijowska 2023-09-25 09:03:40
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku położonym przy ulicy Parkowej 3 w miejscowości Jezierzyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00049168/9. Justyna Zbijowska 2023-09-25 09:01:36
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku położonym przy ulicy Głównej 6 w miejscowości Jezierzyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00103278/0. Justyna Zbijowska 2023-09-25 08:59:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 18/1 o pow. 0,0314 ha (dr), zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00113323/4, położoną w miejscowości Grąsino, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-09-25 08:56:03
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-09-25 08:53:25
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-09-25 08:51:11
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV) w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-09-25 08:46:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej P V Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 295, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272 , 271 obr. Bruskowo Wielkie. Piotr Stawiszyński 2023-09-22 12:50:18
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zajęcia pasa drogowego Piotr Stawiszyński 2023-09-22 10:04:06
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunalnych Piotr Stawiszyński 2023-09-22 10:01:56
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-09-22 09:49:57
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.25.2023.MKH-c z dnia 19 września 2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo w zakresie przebudowy odcinka sieci elektroenergetycznej SN15 kV nr 103, kolidującej z projektowaną linią 4000 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo, na terenie działki 107 (KW SL1S/00113944/3) w obrębie Redęcin, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 15:37:02
Petycja z dnia 14.09.2023 dot. cyberbezpieczeństwa Piotr Stawiszyński 2023-09-20 14:53:41
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXVI/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 14:34:28
Sesja LXVII - 27.09.2023 Piotr Stawiszyński 2023-09-20 13:40:07
Sesja LXVII - 27.09.2023 Piotr Stawiszyński 2023-09-20 13:29:19
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 26.09.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 12:10:00
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 26.09.2023 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Centrum Usług Społecznych a następnie o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 12:07:38
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 26.09.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 12:04:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 26.09.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 12:02:13
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 września 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-09-20 08:45:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia budynków wielorodzinnych w m. Kusowo, na części działek nr 120/16 i 127/2, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-09-19 14:46:51
Informacje Komisarzy Wyborczych w Słupsku o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Piotr Stawiszyński 2023-09-18 16:54:59
Informacje Komisarzy Wyborczych w Słupsku o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2023-09-18 16:54:42
Informacje Komisarzy Wyborczych w Słupsku o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2023-09-18 16:54:34
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych za pośrednictwem wylotu w postaci drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 0021 Redzikowo, gmina Słupsk, województwo pomorskie, na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie straciło swoją ważność z dniem dzisiejszym. Piotr Stawiszyński 2023-09-18 14:49:44
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu w postaci drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 001 Redzikowo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie straciło swoja ważność z dniem dzisiejszym. Piotr Stawiszyński 2023-09-18 14:47:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie. Piotr Stawiszyński 2023-09-18 13:53:19
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2023-09-18 08:23:15
Obwieszczenia Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 13.09.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-14 12:59:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzonego pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach 493 oraz nr 1, obręb ewidencyjny Machowino Leśnictwo, gmina Ustka oraz na działkach nr 500, 499, 498, 497, 496, 503, 495, 502/16, 494/5, 502/13, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-14 12:54:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 13 września 2023 roku w sprawie granic obwodów głosowania Piotr Stawiszyński 2023-09-13 12:31:47
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-09-13 12:26:06
Wyniki z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości - 30.08.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-09-11 13:44:16
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 30 i 31 sierpnia 2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-09-08 09:10:32