Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego VI-III.7840.2.7.2023.MCH-h z dnia 20.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 20,10.2023 r. przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenia na budowę - decyzja nr 56z/2023/MCH dla inwestycji pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Lębork - Słupsk od kn 81,150 do km 128,60 linii kolejowej nr 202". Piotr Stawiszyński 2023-10-24 09:39:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:22:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:15:15
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 "Bałtyk" Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:10:22
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie połżżonych w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko. Justyna Zbijowska 2023-10-23 08:48:14
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2023-10-20 13:41:49
Wystąpienie pokontrolne. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków Piotr Stawiszyński 2023-10-20 09:12:19
Projekt programu współpracy z OPP na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2023-10-20 08:50:50
Projekt programu współpracy z OPP na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2023-10-20 08:42:41
Zbiór uchwał Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:03:35
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:03:08
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:01:57
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:01:15
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" Piotr Stawiszyński 2023-10-18 14:39:49
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 24.10.2023 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-10-17 12:35:34
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 24.10.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-10-17 12:32:47
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 24.10.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-10-17 12:28:58
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 24.10.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-10-17 12:26:01
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" Piotr Stawiszyński 2023-10-17 11:56:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 16 października 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo Ia istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3 obr. Strzelinko oraz na części działki nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-16 16:44:52
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" Piotr Stawiszyński 2023-10-16 13:36:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.7.2020.ESD z dnia 11.10.2023 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji znak WIIV. 7840.7.7.2020.ESD, odmawiająca uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1011/12 z dnia 27.12.2012 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII - budowa elektrowni wiatrowej EW5 wraz z drogą dojazdową i placem montażowym na działkach nr 112/2, 112/1, 266 w miejscowości Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-13 13:02:39
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.27.2023.AZ-c z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wszczęciu przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica" Piotr Stawiszyński 2023-10-11 15:38:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji WI-IV.7840.7.8.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 207/12 z dnia 29.03.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII (elektrownia EW 6) Piotr Stawiszyński 2023-10-11 15:35:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 10.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji WI-IV.7840.7.6.2020.MA odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VIII Piotr Stawiszyński 2023-10-11 15:32:04
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Michała Zasadę Pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)" na terenie dwóch gmin tj. Gminy Słupsk i Gminy Ustka Piotr Stawiszyński 2023-10-11 12:32:12
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 53/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 29 września 2023 r. złożonego przez Pana Michała Zasadę Pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk i Gminy Ustka. Piotr Stawiszyński 2023-10-11 12:29:18
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.4.2020.ESD z dnia 09.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1012/12 z dnia 27.12.2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap III. Piotr Stawiszyński 2023-10-11 09:30:04
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD z dnia 09.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 269/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap V. Piotr Stawiszyński 2023-10-11 09:27:31
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 536/2023 z dnia 19 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-10-11 09:24:56
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 549/2023 z dnia 28 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działkach nr 174/11 i 125/2 obręb Krępa, gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-10-11 09:22:04
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Piotr Stawiszyński 2023-10-10 13:19:42
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD z dnia 06.10.2023 zawiadamiające o wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 248/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Wrzeście-Kępno Etap VII. Piotr Stawiszyński 2023-10-09 15:34:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.24.2023.MK-f z dnia 06.10.2023 r. dotyczącego wszczęcia przez Wojewodę Pomorskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo", zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr: 258, 244, 255, 245/12, 576/1, 245/17, 256/2, 246/3, 245/16, 231/5, 230/3, 245/14, 245/11, 231/7, 231/6 obręb 0007 Gać,nr 107, 265, 262/1, 260, 105/2, 108/6 obręb 0020 Redęcin, nr 78, 80, 79, 72, 59, 74, 71/1, 76 obręb 0028 Swołowo oraz w jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 98, 97/1 obręb 0031 Zębowo. Piotr Stawiszyński 2023-10-09 15:31:55
Wyniki z przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości - 28.09.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-10-06 09:42:04
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXVII/2023 z dnia 27 września 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-10-05 14:53:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 12/9, 252/3 obręb ewidencyjny Gać, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-05 14:39:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 261, 284/6, 263, 100/98 100/95, 100/96 obręb ewidencyjny Redęcin, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-05 14:35:35
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Leśny Dwór Piotr Stawiszyński 2023-10-05 14:32:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działkach nr obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-05 14:30:03