Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:36:35
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:35:54
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 15:28:50
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 14:20:34
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Piotr Stawiszyński 2023-08-09 14:28:20
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:06:54
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:04:25
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Stawiszyński 2023-08-09 12:58:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działce nr 208 obręb ewidencyjny Strzelinko, na działkach nr 246, 245, 247, 128/14, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 98, 97, 96, 95, 228, 81, 227, 168/1, 271, 272, 167, 166 obręb ewidencyjny Bruskowo Wielkie, oraz na działce nr 97 obręb ewidencyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-08 08:47:13
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 16:19:41
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 16:17:53
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 14:55:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia budynków wielorodzinnych w m. Kusowo, na działkach nr 120/16 i 127/2 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-03 15:00:56
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:19:10
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:02:34
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa dróg gminnych w miejscowości Krępa Słupska, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:00:40
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.9.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk". Decyzja została wpisana pod NR 49/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2023-08-02 07:59:29
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-08-02 07:57:12
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-01 12:09:24
Wyniki przetargów z dnia 28 i 29 czerwca 2023 r.. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-28 13:03:00
Wyniki przetargów z dnia 19.07.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-28 13:02:52
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-28 09:40:16
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.50.213.2013 z dnia 21.07.2023 r. informującego o przekazaniu skargi na decyzję SKO.450.239.2022 z dnia 27 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2023-07-27 12:33:36
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 26.07.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Technologiczna) wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2023-07-27 11:47:11
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:37:57
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:28:26
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:28:12
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. wymiaru podatku. Piotr Stawiszyński 2023-07-24 14:20:37
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-24 14:16:10
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 121/140 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: RIIIb-0,0020 ha), położona w obrębie Płaszewko w miejscowość Kusowo dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00099120/6 Piotr Stawiszyński 2023-07-24 10:41:34
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 309 o pow. 1,69 ha (skład nieruchomości: ŁIV-0,76 ha, ŁVI-0,53 ha, N-0,40 ha), położona w obrębie geodezyjnym Bierkowo Piotr Stawiszyński 2023-07-24 10:39:30
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-07-24 09:02:06
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2023-07-24 09:00:01
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:57:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonej nr 167/297 o pow. 0,1103 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:55:48
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:43:01
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:41:12
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:38:39
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-21 08:59:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lipca 2023 roku znak OS.6220.34.9.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", wydana na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Bierkowie 155, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-07-20 12:09:23