Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:37:09
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:36:44
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:35:26
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:34:29
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:33:31
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:33:10
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:31:46
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:31:15
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:30:00
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:29:28
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:27:11
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:26:44
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:25:14
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:24:53
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:23:30
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 10:23:01
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. geodezji w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 09:13:52
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 17/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 11 kwietnia 2024 r. (data wpływu 18.04.2024 r.), złożonego przez Panią Magdalenę Dłubisz Prezesa Zarządu firmy "Steelcon" Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym oraz namiotowej hali magazynowej" planowanego do realizacji na działkach nr 46; 47; 48; 49; w obrębie geodezyjnym Warblewo w miejscowości Warblewo na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-28 13:49:26
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Szymona Koseskiego Prezesa Zarządu firmy MARKOS Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie hali montażu i wyposażenia jednostek pływających z pomieszczeniem z basenem do testów łodzi oraz z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym" planowanego do realizacji na działkach nr 115/28; 115/33; 115/34; 578/3 i 578/9 w obrębie geodezyjnym Płaszewko w miejscowości Głobino na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-28 12:17:33
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 16/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 23 kwietnia 2024 r. (data wpływu 24.04.2024 r.), złożonego przez Pana Szymona Koseskiego Prezesa Zarządu firmy MARKOS Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali montażu i wyposażenia jednostek pływających z pomieszczeniem z basenem do testów łodzi oraz z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym". Piotr Stawiszyński 2024-05-28 12:15:12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2024-05-28 12:03:52
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2024 roku Wójt Gminy Redzikowo wydał postanowienie znak OS.6220.3.8.2024 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez RP GLOBAL OZE XVII Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 15/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-05-27 15:02:26
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. świetlicy wiejskiej w miejscowości Gać Piotr Stawiszyński 2024-05-27 14:46:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.33.2024 z dnia 24.05.2024 w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-27 14:42:55
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Bydlino, oznaczonych od nr 127/1 do nr 127/7, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2024-05-27 09:10:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczonych od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/20, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2024-05-27 08:38:55
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2024-05-27 08:35:35
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2024-05-27 08:33:25
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.16.11.2023 z dnia 24.05.2024 r. dla przedsięwzięcia "Uregulowaniu stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Redzikowo". Decyzja została wpisana pod Nr 14/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-05-24 13:08:15
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.16.11.2023 z dnia 24.05.2024 r. dla przedsięwzięcia "Uregulowaniu stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Redzikowo". Decyzja została wpisana pod Nr 14/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-05-24 13:07:49
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 551/111 o pow. częściowej 0,0040 ha (skład nieruchomości: Bp-0,0040 ha), położona w obrębie Bierkowo Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:58:11
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 234/10 o pow. częściowej 0,0350 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,0350 ha), położona w obrębie geodezyjnym Gać Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:57:20
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0280 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 176 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0280 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:55:52
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 57 o pow. częściowej 0,20 ha (skład nieruchomości: B-0,20 ha), położona w obrębie geodezyjnym Lękwica Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:46:41
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:29:32
Uchwała nr LXX/793/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/412/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:29:02
Program pomocy de minimis Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:28:57
Uchwała nr LXX/793/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/412/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:28:11
Uchwała nr LXX/793/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/412/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:27:55
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.16.11.2023 z dnia 24.05.2024 r. dla przedsięwzięcia "Uregulowaniu stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Redzikowo". Decyzja została wpisana pod Nr 14/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-05-24 12:22:08