Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie podziału Gminy Redzikowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Piotr Stawiszyński 2024-01-17 15:36:03
Obwieszczenie GB.6730.7.2024 Wójta Gminy Redzikowo informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 526 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-01-17 15:32:05
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 2/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 października 2023 r., złożonego przez Viking Energy Sp. J. Marianna Mazur, Marek Dawidowski, ul. Starzyńskiego 3, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farm fotowoltaicznych Włynkówko PV, na działkach o nr 249; 248; 247; 237/3; 250/6; 238/1 obr. Włynkówko gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:54:05
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2024 roku zostało wydane postanowienie znak OS.6220.18.12.2021 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (0014) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" - projekt "Krępa Słupska Ia", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Elektrownia PV 65 Sp. z o.o.. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 1/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:44:00
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:41:29
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:12:09
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:06:39
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:04:16
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:01:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.23.2023 z dnia 15 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 15.01.2024 r. decyzji GB.6733.23.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej w m. Lękwica. Piotr Stawiszyński 2024-01-15 19:03:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonych od nr 167/336 do nr 167/368 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6 oraz oznaczonych od nr 167/375 do nr 167/378 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:22:39
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Redzikowo odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krępa, gmina Redzikowo, stanowiących własność Gminy Redzikowo, który został ogłoszony na dzień 25.01.2024 r. w zakresie działek: nr 167/375, nr 167/376, nr 167/377, nr 167/378. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:21:34
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Redzikowo odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krępa, gmina Redzikowo, stanowiących własność Gminy Redzikowo, który został ogłoszony na dzień 25.01.2024 r. w zakresie działek: nr 167/375, nr 167/376, nr 167/377, nr 167/378. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:20:20
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2024-01-12 10:01:29
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-12 09:04:44
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-12 09:03:58
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Redzikowo w roku 2024. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 13:44:57
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 12:42:49
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 12:42:47
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 11:22:26
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 11:20:52
Uchwała Nr LXX/782/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2024-2034 Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:58:02
Uchwała Nr LXX/782/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2024-2034 Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:57:18
Uchwała Nr LXX/783/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Redzikowo na 2024 rok Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:54:46
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:54:09
Uchwała Nr LXX/783/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Redzikowo na 2024 rok Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:53:52
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 stycznia 2024 r znak GKiOŚ.ROŚ.6220.18.2023.IŻ. Piotr Stawiszyński 2024-01-09 14:43:20
Uchwała Nr 008/g267/D/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Redzikowo na rok 2024, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Redzikowo na lata 2024 - 2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2024-01-08 16:23:06
Uchwała Nr 008/g267/D/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Redzikowo na rok 2024, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Redzikowo na lata 2024 - 2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Piotr Stawiszyński 2024-01-08 16:21:41
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-08 16:19:56
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2024-01-04 09:12:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.23.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej w m. Lękwica. Piotr Stawiszyński 2024-01-02 12:01:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2023 r. wpłynął raport oddziaływania na środowisko, że w dniu 29 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:45:40
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.13.2023 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:42:16
Rejestr żłobków na terenie Gminy (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:11:35
Raport o stanie Gminy (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:11:07
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2026 (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:10:46
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:10:18
Straż Gminna Gminy Redzikowo (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:09:45
Radni Gminy (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-12-29 12:08:29