Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Włynkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 500, obręb Włynkowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-21 07:55:10
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:10:48
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:08:39
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:06:57
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę Ogrody Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-02-20 17:03:59
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.139.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo-Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 60 MW, na działkach nr 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6, 85/1, 168/1 (na części działki), 168/2 (na części działki), 169/8, 169/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie oraz na działkach nr 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450, 324 położonych w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 15:59:58
Uwaga. W związku ze zmianą terminu V Sesji IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk zaplanowanej na 27.02.2023 r. informuję że nowy termin sesji to 6.03.2023 r., godzina, miejsce i porządek obrad bez zmian. Piotr Stawiszyński 2023-02-20 11:01:35
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" zakończono w dniu 17.02.2023 Piotr Stawiszyński 2023-02-17 09:10:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Piotr Stawiszyński 2023-02-16 13:04:46
Zawiadomienie. Zapraszam na XV Posiedzenie Rady Sportu Gminy, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-16 10:46:15
Zawiadomienie. Zapraszam na V Sesję IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk, która odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 13.00. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-16 10:25:17
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do stron postępowania z dnia 08.02.2023 r. znak - WOŚ-IV.7440.1.2022.WP - o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-02-16 08:56:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2023-02-16 08:19:05
Ankieta konsultacyjna: Czy jesteś za zmianą nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo"? Piotr Stawiszyński 2023-02-15 13:01:12
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia informującego o wydanej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 42/2023 instalacji naziemnego magazynowania gazu skroplonego azotu. Piotr Stawiszyński 2023-02-14 15:18:28
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 13.01.2023 r. informującego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Strzelinko. Piotr Stawiszyński 2023-02-14 15:16:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.747.1.55.2022.AM.g z dnia 07.02.2023 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk -Żydowo Kierzkowo na działkach w obrębie nr 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 246/3, 256/3 Gać, gm. Słupsk i na działkach 56/24, 56/25, 56/28, 56/30, 63, 576/3 w obrębie Sycewice, gm. Kobylnica Piotr Stawiszyński 2023-02-09 14:47:18
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVII/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-02-09 12:05:58
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVII/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-02-09 12:04:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno... Piotr Stawiszyński 2023-02-09 11:54:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno... Piotr Stawiszyński 2023-02-09 11:53:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno... Piotr Stawiszyński 2023-02-09 11:49:00
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.2, dotyczące przedłużenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2, wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe połączenie Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku" Piotr Stawiszyński 2023-02-09 11:28:14
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.1, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 sierpnia znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2, wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe połączenie Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku" Piotr Stawiszyński 2023-02-09 11:24:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 7 lutego 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-02-09 08:55:50
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 7 lutego 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-02-09 08:53:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 7 lutego 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-02-07 14:54:31
Uchwała Nr LVII/641/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk dotyczących zmiany nazwy Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-02-07 14:53:01
Sesja LVIII - 14.02.2023 Piotr Stawiszyński 2023-02-07 12:35:03
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 14 lutego 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-02-07 09:22:12
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:24:52
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:22:40
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 15:14:13
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 13:55:39
Zawiadomienie. Zwołuje się III Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:24:12
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:49
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:35
MPZP Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:17:13
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVII/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:09:43
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-02-03 12:06:52