Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-18 15:23:24
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" Piotr Stawiszyński 2023-07-17 16:20:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 184/1; 185; 190; 191; 192; obręb Sąborze, gmina Damnica oraz na działce Nr 6 obręb Wieszyno, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:38:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 47/2023. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:35:53
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 47/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:31:38
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.7.2023 w dniu 14 lipca 2023 r. na wniosek MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:28:50
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:45:05
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:41:51
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Damnica uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:41:17
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:38:42
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Damnica uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:31:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:53:12
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:49:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:45:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:41:08
Sesja LXV - 14.07.2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-11 20:16:41
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 14 lipca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-07-11 20:14:04
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.2.7.2023.MCH-e z dnia 10 lipca 2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Lębork - Słupsk ok km 81,150 do km 128,600 linii kolejowej nr 202" Piotr Stawiszyński 2023-07-11 20:06:20
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 14 lipca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Wojciech Kurczyk 2023-07-11 14:00:59
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-10 16:35:40
Wyniki z przeprowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości - 15.06.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-07-10 11:52:18
Wyniki przetargów z dnia 25.05.2023 r. na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-10 11:51:53
Wyniki przetargów z dnia 28 i 29 czerwca 2023 r.. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-10 11:51:45
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-10 07:13:50
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-10 07:06:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 493 i nr 1 obręb ewidencyjny Machowino Leśnictwo, w gminie Ustka oraz na działkach nr 500, 499, 498, 497, 496, 503, 495, 502/16, 494/5, 502/13 obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-07-07 16:58:07
Obwieszczenie Starosty słupskiego w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej Dk6 do Zębowa wraz z budową ścieżki rowerowej" Piotr Stawiszyński 2023-07-07 16:50:14
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej na działce nr 174/11 i 125/2 - obr. Krępa, gm. Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-07-06 15:57:34
Informuję, że obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Kobylnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WL-1 (działka nr 77, obręb ewidencyjny Zębowo); budowę wylotu kanalizacji WL-2 (działka nr 72, obręb ewidencyjny Zębowo) oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez projektowane rowy drogowe zapewniając, że ich jakość nie przekroczy wartości wskaźników przyrostu zanieczyszcze wygasło z dniem 06.07.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-07-06 15:53:54
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wojciech Kurczyk 2023-07-06 14:32:19
Wójt Gminy Kobylnica zawiadamia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubuń" (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Piotr Stawiszyński 2023-07-05 16:57:09
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.3.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", na wniosek VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 5, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 46/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:40:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 46/2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:23:02
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.3.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", na wniosek VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 5, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 46/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-05 08:18:31
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-03 15:11:29
MPZP Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-06-30 08:43:19
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-06-30 08:25:23
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.11.2023 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk". Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 39/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych. Piotr Stawiszyński 2023-06-29 14:16:48
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. informującego o wydaniu w dniu 26 czerwca 2023 roku decyzji WI-III.747.1.10.2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Kierzkowo" na dz. 246/3, 255, 256/2 obręb Gać, Piotr Stawiszyński 2023-06-28 14:19:08
Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-28 09:21:23