Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:50
Wyniki przetargów z dnia 14 i 15.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:44
Wyniki przetargów z dnia 25.01.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-02-02 13:09:36
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 14:36:32
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 6/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 12:11:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-02-01 12:09:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A, na działce nr 45 obr. Grąsino, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 11:02:37
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:59:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:57:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:56:04
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:55:38
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:55:08
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie posiadanego systemu informacji prawnej Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:49:50
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:47:20
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:44:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:42:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 10.45 wyjazdowe posiedzenie komisji. Omówienie pozostały punktów porządku posiedzenia odbędzie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:39:08
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-30 15:46:29
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 12:51:55
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 10:00:04
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.152.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW, na części działki nr 71 i 72, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:56:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 4/2023. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:53:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.37.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:49:56
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:57:25
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:50:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:45:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:43:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 3/2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:55:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.21.22.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:48:56
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak AP-4.7842.6.2022.MM(2) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, w związku z wykonaniem prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji dla zadania: "Modernizacja linii 400 kV Dunowo - Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-01-23 16:45:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak WI-IV.7840.3.31.2022.ESD o wydaniu decyzji uchylającej decyzje Starosty Słupskiego nr 394-5/16/18/20/2022 z dnia 08.12.2022 r. i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 16:43:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działkach nr 115 i 597 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 11:47:45
Informuję, że obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, wygasło z dniem 20.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 11:42:53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP Piotr Stawiszyński 2023-01-19 14:08:42
Konsultacje społeczne 2023 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:40:02
Uchwała Nr LIII/605/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:36:53
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:36:05
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:35:45
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:34:10
Konsultacje społeczne 2023 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:33:47