Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 11:48:27
I kwartał 2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-04-30 11:45:41
I kwartał 2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-04-30 11:45:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023. Piotr Stawiszyński 2024-04-30 10:24:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023 Piotr Stawiszyński 2024-04-30 10:22:26
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, uległ zmianie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.12) Piotr Stawiszyński 2024-04-30 09:29:46
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.19.11.2023 z dnia 29.04.2024 r. dla przedsięwzięcia "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-04-29 12:11:24
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.19.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo", na wniosek Jarosława Kawka pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 12/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-04-29 12:08:38
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.19.11.2023 w dniu 29 kwietnia 2024 r. na wniosek Pana Jarosława Kawka, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo?, na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-29 09:35:39
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego Piotr Stawiszyński 2024-04-29 09:31:56
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. klimatu i środowiska Piotr Stawiszyński 2024-04-29 09:24:38
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2023 roku Piotr Stawiszyński 2024-04-29 09:19:24
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funduszu wiatrakowego Piotr Stawiszyński 2024-04-29 09:14:19
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zielonej infrastruktury Piotr Stawiszyński 2024-04-29 08:29:03
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji oświatowych, placów zabaw i siłowni plenerowych Piotr Stawiszyński 2024-04-29 08:06:08
W dniu 15 lutego 2024 Gmina Redzikowo podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Rybackiej, Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach" Piotr Stawiszyński 2024-04-29 08:00:34
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wojciech Kurczyk 2024-04-26 12:30:35
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w miesiącu pierwszej aktualizacji oraz liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Redzikowo w roku 2024. Piotr Stawiszyński 2024-04-26 11:13:58
Postanowienie Nr 365/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin, rad miejskich, rad powiatów objętych właściwością terytorialną Komisarza Wyborczego w Słupsku I Piotr Stawiszyński 2024-04-25 12:37:12
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. strategii Piotr Stawiszyński 2024-04-25 11:28:52
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.zagospodarowania nieczystości ciekłych Piotr Stawiszyński 2024-04-25 11:20:21
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby ludności Piotr Stawiszyński 2024-04-25 11:12:03
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.6.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo, na wniosek KONMET Sp. z o.o. Decyzja została wpisana pod Nr 11/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-04-25 10:49:04
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.6.8.2023 w dniu 25 kwietnia 2024 r. na wniosek KONMET Sp. z o.o., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-04-25 10:43:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-04-25 10:39:23
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia w toku postępowania o wydaniu postanowienia znak OS.6220.4.8.2024 zawieszającego postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach o Nr 74; 106; 107 obręb Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma terenie Gminy Redzikowo" na wniosek Pełnomocnika Wnioskodawcy. Piotr Stawiszyński 2024-04-25 10:01:35
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. inwestycji. Informujemy, że konkurs na stanowisko ds. inwestycji ogłoszony Zarządzeniem nr 66/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku, nie doprowadził do wyboru kandydata. Piotr Stawiszyński 2024-04-24 11:17:07
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie wyznaczenia miejsc do wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Piotr Stawiszyński 2024-04-24 10:16:10
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie wyznaczenia miejsc do wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2024-04-24 10:15:52
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie wyznaczenia miejsc do wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2024-04-24 10:15:39
Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.05.17-IZ-00-001/24 ogłoszonego 14 marca 2024 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V Fundusze europejskie dla silnego Pomorza, Działanie 5.17 "Usługi społeczne i zdrowotne", którego realizatorem będzie Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-04-23 10:52:36
Plan audytu na rok 2024 -zmiana Piotr Stawiszyński 2024-04-23 09:58:18
Wójt Gminy Postomino zawiadamia wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-04-22 11:22:06
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 158/120 o pow. częściowej 0,0079 ha (skład nieruchomości: RVI-0,0079 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wiklino Piotr Stawiszyński 2024-04-22 11:02:06
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonych od nr 167/337 do nr 167/368 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2024-04-22 08:29:31
Sesja LXXVI - 23.04.2024 Piotr Stawiszyński 2024-04-19 13:20:51
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 18.300,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-04-19 10:10:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 18.04.2024 r. decyzji nr GB.6733.2.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-18 13:28:26
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 kwietnia 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wraz z infrastrukturą" na wniosek Milarex Sp. z o.o.. Piotr Stawiszyński 2024-04-18 12:29:53
2024 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2024-04-17 08:53:14