Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Redęcin oznaczonej nr 100/94, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00036469/5. Justyna Zbijowska 2023-01-16 10:22:48
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Bydlino oznaczonych nr 126/1 oraz nr 126/2, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2023-01-16 10:20:56
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-01-16 10:19:10
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2023-01-16 10:16:47
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położoną w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2023-01-16 10:14:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2023-01-16 09:57:54
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-01-16 09:56:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-01-16 09:16:07
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV)), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-01-16 09:13:43
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.714.2022.VII z dnia 9 stycznia 2023r. informujące o wydaniu decyzji nr 15/2023 z dnia 9 stycznia 2023r. o zezwoleniu a realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr: 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianic, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-12 15:08:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.747.1.55.2022.AM.c z dnia 10.01.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk -Żydowo Kierzkowo na działkach w obrębie nr 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 246/3, 256/3 Gać, gm. Słupsk i na działkach 56/24, 56/25, 56/28, 56/30, 63, 576/3 w obrębie Sycewice, gm. Kobylnica Piotr Stawiszyński 2023-01-12 10:35:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 148/34 o pow. 0,0554 ha, obręb Strzelino, gm. Słupsk dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00118678/2. Justyna Zbijowska 2023-01-12 09:16:49
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. Piotr Stawiszyński 2023-01-12 08:54:53
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-11 13:10:36
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-11 13:10:05
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 19.01.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie wyjazdowe. Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:24:44
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:20:38
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego farmy wiatrowej "Drzeżewo IV- Głuszyno" w postaci linii kablowej WN 110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy GPZ farmy wiatrowej "Drzeżewo IV - Głuszyno" a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110kV Słupsk w Wierzbięcinie... Piotr Stawiszyński 2023-01-11 09:19:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną na działkach nr 273 obręb Bierkowo, nr 41/6, 265, 179/2, 180, 181, 182/1, 183/1, 184/1 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 14:21:10
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-10 13:44:01
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 11:38:38
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-10 11:37:01
Informuję, że obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Linii Kolejowych S.A. w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów, studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, wylotów, przebudowy rowów i przepustów oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek Lębork - Słupsk", wygasło z dniem 09.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-09 12:34:41
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:44
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:41
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 12 stycznia 2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:23:22
2023 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:57
2023 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:13
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:14:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:26:31
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LV/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:15:27
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:56
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:30
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:26:17
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:54
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:18
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:51
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:27
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:17