Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.23.59.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:13:50
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 w dniu 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:07:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 73/2022. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 13:05:17
Zarządzenie Nr 256/2022 Wójta Gminy Słupsk z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:28:18
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LIII/2022 z dnia 28 października 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:25:06
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 01.12.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:21:39
Informujemy, że w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Transportem z ramienia gminy będzie zajmować się firma tj. Ryszard Ziegert "ZIMAR", z siedzibą przy ul. Konarskiego 4, 77-100 Bytów. Piotr Stawiszyński 2022-11-24 12:09:28
MPZP Bydlino Piotr Stawiszyński 2022-11-22 14:26:47
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-11-22 13:01:45
Sesja LIV - 29.11.2022 Piotr Stawiszyński 2022-11-22 12:30:28
Sesja LIV - 29.11.2022 Piotr Stawiszyński 2022-11-22 08:40:22
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29 listopada 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-11-22 08:39:20
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, usługi wodne, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe rurociągów i obiektów mostowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) Piotr Stawiszyński 2022-11-21 15:38:48
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 18 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.133.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 726/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-21 14:05:35
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 17 listopada 2022 roku wydano decyzję GB.6730.130.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 568 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:39:12
MPZP Bierkowo Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:31:54
MPZP Bierkowo Strzelino - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:30:45
MPZP Bierkowo Strzelino - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2022-11-21 12:30:28
Wyniki przetargów z dnia 09.11.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-11-18 13:53:05
Wyniki przetargów z dnia 09.11.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-11-18 13:52:05
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 783/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-11-18 12:51:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że inwestor: Gmina Słupsk skorygowała swój wniosek, dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 266/2, 265 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, oraz na działkach nr 247, 240, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, w gminie Słupsk, wnosząc o objęcie ww. postępowaniem również części terenu działki nr 209 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo, stanowiącej drogę gminną publiczną nr 119148G. Piotr Stawiszyński 2022-11-18 12:47:54
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2022-11-17 07:50:13
Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości z dnia 04.11.2022r. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:13:11
Informacja o sposobie roztrzygnięcia skargi na czynności przetargowej. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:11:38
Informacja o sposobie roztrzygnięcia skargi na czynności przetargowej. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:09:13
Informacja o sposobie roztrzygnięcia skargi na czynności przetargowej. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:08:15
Informacja o sposobie roztrzygnięcia skargi na czynności przetargowej. Justyna Zbijowska 2022-11-16 16:07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną na działkach nr 269, 172/2, 173/1, 174/3, 173/3, 265 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-16 12:25:04
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LII/2022 z dnia 27 września 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-11-16 09:22:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LII/2022 z dnia 27 września 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-11-16 09:22:21
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 22.11.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-11-16 06:46:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 15/9, obręb geodezyjny Wieszyno, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-11-15 12:04:11
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin oznaczonych od nr 100/87 do nr 100/94, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036469/5. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:35:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:33:27
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Bydlino oznaczonych od nr 126/1 do nr 126/5, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:31:21
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:27:52
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:25:24
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:23:15
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2022-11-14 08:20:56