Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 27.02.2024 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie. Piotr Stawiszyński 2024-02-19 16:11:25
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-02-19 16:04:02
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 73/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk". Piotr Stawiszyński 2024-02-19 15:55:20
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. energii odnawialnej Wojciech Kurczyk 2024-02-19 14:36:36
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.4.2024.EB.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej farmy Wiatrowej NFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". Piotr Stawiszyński 2024-02-16 13:23:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-16 13:17:02
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pełnomocnika Inwestora - Pana Michała Zasada, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)". zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 14:19:19
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2024 r. Wójt Gminy Redzikowo wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (oo14) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-02-13 14:17:11
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:28:51
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:25:58
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:23:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:20:42
Zbiór uchwał Rady Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:13:58
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:12:53
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:12:12
Zbiór uchwał Rady Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:11:01
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:09:41
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Piotr Stawiszyński 2024-02-12 15:31:05
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wydaniu obwieszczenia przez Wójta Gminy Damnica znak PPŚr.6220.8.2023 z dnia 08.02.2024 r. dotyczącego udziału społeczeństwa oraz zakończenia zbierania dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I", "Sąborze II" na działce ew. nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o nr ew. 6 obręb (0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2024-02-12 15:28:21
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i magazynów energii Piotr Stawiszyński 2024-02-09 10:43:20
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i magazynów energii Piotr Stawiszyński 2024-02-09 10:41:10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych Piotr Stawiszyński 2024-02-09 09:27:26
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zjazdu z ul. Gdańskiej Piotr Stawiszyński 2024-02-09 09:25:43
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i magazynów energii Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:46:46
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:44:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:44:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:44:01
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Redzikowo Nr LXXII/2023 z dnia 30 stycznia 2024 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:41:55
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:40:52
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:38:58
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:31:11
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXX/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-02-09 08:29:50
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.2.2024.MH-c z dnia 6 lutego 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II, stanowiącej strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej", zlokalizowanej w województwie pomorskim, na terenie gminy Redzikowo, w obrębie Gać na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 246/5, 246/6, 246/7, 246/3, 256/1. Piotr Stawiszyński 2024-02-08 08:52:25
Wójt Gminy Redzikowo informuje, że w dniu 01.02.2024 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812 ). Piotr Stawiszyński 2024-02-07 14:53:23
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania WOŚP Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:06:56
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. linii kablowej elektroenergetycznej 450 kV HVDC Polska - Szwecja Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:05:52
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:04:27
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopert dowodowych osób zmarłych Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:03:15
Obwieszczenie. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-02-07 13:00:52
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/741/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo, gmina Słupsk (działki nr 514/15 i 514/21, obr. Strzelinko) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:49:11