Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
98/2005 23.09.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:38:51
97/2005 23.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:37:46
96/2005 20.09.2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Karzcinie oznaczonej Nr 214/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:36:43
95/2005 20.09.2005 w sprawie przyznania stypendium uczniom klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistom. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:36:15
94/2005 19.09.2005 w sprawie udziału wyznaczonych sił i środków w treningu rejonowym systemu monitoringu zagrożeń wykrywania i alarmowania w dniu 22 września 2005 r. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:35:46
93/2005 14.09.2005 w sprawie powołania Obwobowych Komisji Wyborczych w Gminie Słupsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:35:12
92/2005 12.09.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:34:37
91/2005 12.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:33:32
90/2005 06.09.2005 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 134 położonej we Włynkowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:32:50
89/2005 06.09.2005 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 248/2 położonej w Gaci. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:32:19
88/2005 05.09.2005 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek w Krępie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:31:51
87/2005 05.09.2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Słupsk dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Reczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:19:54
86/2005 31.08.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:19:19
85/2005 31.08.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:18:15
84/2005 25.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody dla Państwa Mirosława i Danieli Sklepowicz na rozłożenie na raty spłaty zaległości za wykup lokalu mieszkalnego za lata 2004-2005 w kwocie 1132,60 zł. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:17:16
83/2005 25.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Panu Władysławowi Gruszewskiemu odsetek od zaległości z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:16:41
82/2005 25.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty Pani Katarzynie Koperkiewicz należności pieniężnej w kwocie 756,56 zł z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:16:04
81/2005 25.08.2005 w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności Gminy Słupsk z tytułu spłaty należności za lokal dla Państwa Wioletty i Mariusza Adamskich. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:15:34
80/2005 25.08.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:14:58
79/2005 24.08.2005 w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 74/2005 Wójta Gminy Słupsk, z dnia 1 sierpnia 2005 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:14:02
78/2005 18.08.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:13:03
77/2005 18.08.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:11:18
76/2005 09.08.2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za I półrocze 2005 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:10:23
75/2005 10.08.2005 w sprawie organizacji i udziału kierowniczej kadry gminy w ćwiczeniu pokazowym organizowanym i prowadzonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ( DPS) w Lubuczewie z udziałem wydzielonych sił ratowniczych gminy, PSP, Pogotowia Ratunkowego i Policji. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:09:43
74/2005 01.08.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:09:16
73/2005 03.08.2005 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Słupsk w warunkach zewnętrznych zagrożenia państwa i w czasie wojny. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:08:35
72/2005 28.07.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:03:11
71/2005 20.07.2005 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 91/19 położonej w Gałęzinowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:02:11
70/2005 20.07.2005 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:01:27
69/2005 19.07.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-09 20:00:51
68/2005 14.07.2005 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 r. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:59:54
67/2005 14.07.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 r. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:59:02
66/2005 06.07.2005 w sprawie zamiany działki Nr 220 położonej w Swołowie stanowiącej gminny zasób nieruchomości na działki: Nr 510/15 położoną w Bydlinie i Nr 520/2 położoną w Siemianicach stanowiące własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustka. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:58:10
66/2005 06.07.2005 w sprawie zamiany działki Nr 220 położonej w Swołowie stanowiącej gminny zasób nieruchomości na działki: Nr 510/15 położoną w Bydlinie i Nr 520/2 położoną w Siemianicach stanowiące własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustka. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:58:00
65/2005 06.07.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:57:25
64/2005 29.06.2005 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działki nr 10/68 w Jezierzycach zabudowanej budynkiem garażu. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:56:45
63/2005 29.06.2005 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości w Wiklinie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:56:17
62/2005 29.06.2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 138/2003 Wójta Gminy Słupsk z dnia 28 listopada 2003 roku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:55:56
61/2005 29.06.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:55:13
60/2005 24.06.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:54:26