Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
19/2005 04.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty Panu Kazimierzowi Szamańskiemu należności pieniężnej w kwocie 209,26 zł z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Krępie Słupskiej działka Nr 56/6. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:11:14
- dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:10:57
- dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:10:53
18/2005 03.02.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:10:31
17/2005 27.01.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek: 656/2, Nr 657/5 i Nr 657/6 położonych w Krępie, stanowiących mienie Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:09:49
16/2005 27.01.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:09:18
15/2005 27.01.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Państwa Zofii i Kazimierza Kratyńskich prawa użytkowania wieczystego działki Nr 68/7 położonej w miejscowości Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:08:42
14/2005 25.01.2005 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 321/12 położonej w Siemianicach stanowiącej własność Państwa Danuty i Waldemara Łebek. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:08:15
13/2005 25.01.2005 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 321/10 położonej w Siemianicach stanowiącej własność " FIMAL-PSB" Sp. z o.o. w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:07:44
12/2005 25.01.2005 w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Słupsk z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Redzikowie działka Nr 5/3, której użytkownikami wieczystymi były Zakłady Projektowo-Budowlane REMKO Sp. z o.o. w upadłości, Plac Kilińskiego 2, Koszalin. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:07:04
11/2005 17.01.2005 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokalu w budynku nr 37 we Wrześciu Piotr Stawiszyński 2008-04-09 19:06:19
248/2007 28.12.2007 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:52:59
247/2007 31.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:51:47
246/2007 28.12.2007 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 1/2 działki oznaczoną geodezyjnie Nr 375, położoną w obrebie Wrzeście-Kępno wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:51:06
245/2007 28.12.2007 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę oznaczoną geodezyjnie Nr 59/4, położoną w miejscowości Krzemienica wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:50:37
244/2007 28.12.2007 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę oznaczoną geodezyjnie Nr 221, położoną w miejscowości Wielichowo wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:50:02
243/2007 28.12.2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:49:21
242/2007 28.12.2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Słupsk na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:48:17
241/2007 21.12.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 241 położonej w Bierkowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:47:09
240/2007 21.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:46:37
239/2007 19.12.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:45:52
238/2007 19.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:42:35
238/2007 19.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:42:03
237/2007 14.12.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy SŁupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 105/4 położonej w Bierkowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:41:06
236/2007 14.12.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy SŁupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62/2 położonej w Bierkowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:40:28
235/2007 14.12.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy SŁupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 120/38 położonej w Kusowie obręb Płaszewko. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:39:55
234/2007 07.12.2007 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w SŁupsku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:39:06
233/2007 05.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:37:54
232/2007 30.11.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:35:38
231/2007 30.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:31:56
230/2007 30.11.2007 w sprawie ustalenia zasad dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:30:32
229/2007 30.11.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 127/2 położonej w Gałęzinowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:29:32
228/2007 30.11.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/1 położonej w Bydlinie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:28:52
227/2007 30.11.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 127/5 położonej w Bierkowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:26:50
226/2007 30.11.2007 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 207/3 położonej w Bierkowie. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:26:21
225/2007 30.11.2007 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Urzędu Gminy w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:25:46
224/2007 28.11.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:24:19
223/2007 28.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:22:03
222/2007 26.11.2007 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 10/18 położonej w miejscowości Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:20:38
221/2007 26.11.2007 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 6/18 położonej w miejscowości Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-09 18:20:05