Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXVII/285/2005 09.12.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:57
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:34
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:23
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:22:00
XXVII/283/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:21:34
XXVII/282/2005 09.12.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:21:04
XXVII/281/2005 09.12.2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:20:36
XXVII/280/2005 09.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:20:18
XXVII/279/2005 09.12.2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej przez Wójta Gminy Słupsk w roku budżetowym 2005 dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy na prefinan Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:19:40
XXVII/278/2005 09.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:19:01
XXVI/277/2005 28.10.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych fminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-10 15:58:04
XXVI/276/2005 28.10.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-10 14:12:22
XXVI/275/2005 28.10.2005 w sprawie dokonania zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-10 14:11:48
Skarbnik Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:23:54
Sekretarz Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:18:00
Zawiadomienie. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 11.03-12.03.2008 na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:09:40
Zawiadomienie. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 11.03.2008 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:08:52
Zawiadomienie. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 11.03.2008 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:06:22
Zawiadomienie. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 11.03-12.03.2008 na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-07 10:03:14
XXVI/274/2005 28.10.2005 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:55:26
XXVI/273/2005 28.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:55:00
XXVI/272/2005 28.10.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:54:31
XXVI/271/2005 28.10.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Słupsk zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:54:10
XXVI/270/2005 28.10.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:53:47
XXVI/269/2005 28.10.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:53:26
XXVI/268/2005 28.10.2005 w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:52:55
XXVI/267/2005 28.10.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:51:25
XXV/266/2005 06.09.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:50:56
XXV/265/2005 06.09.2005 XXII/234/2005 uchylająca Uchwałę Nr XXII/234/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 październik Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:48:11
XXV/265/2005 06.09.2005 XXII/234/2005 uchylająca Uchwałę Nr XXII/234/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 październik Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:47:40
XXV/264/2005 06.09.2005 XXIV/256/2005 uchylająca Uchwałę Nr XXIV/256/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:44:55
XXV/263/2005 06.09.2005 w sprawie wystąpienia Gminy SŁupsk ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej - Euroregion " Bałtyk". Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:44:30
XXV/262/2005 06.09.2005 w sprawie wystąpienia Gminy SŁupsk z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:44:06
XXV/261/2005 06.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 roku. Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:43:25
Sołectwa 2011-2015 Piotr Stawiszyński 2008-03-06 12:05:44
Nabór na wolne stanowisko pracy: Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupsku. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-06 08:33:29
XXV/260/2005 06.09.2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z tytułu nabycia na raty nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:57:07
XXV/259/2005 06.09.2005 w sprawie zmiany Gminnego Pragramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2005. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:56:33
XXV/259/2005 06.09.2005 w sprawie zmiany Gminnego Pragramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2005. Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:56:30
XXV/259/2005 06.09.2005 w sprawie zmiany Gminnego Pragramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2005. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:55:16