Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2008 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:47
2007 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:42
2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:33
2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:27
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:40:58
XIII/112/2008 19.02.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości części działki położonej w Wieszynie na realizację zadań własnych Gminy Słupks. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:04:22
XIII/111/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:03:55
XIII/110/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:02:50
XIII/109/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:02:19
XIII/108/2008 19.02.2008 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 198/2 położonej w Gałęzinowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:41:30
XIII/107/2008 19.02.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głobino, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:41:06
XIII/106/2008 19.02.2008 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:55
XIII/105/2008 19.02.2008 VI/42/2007 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:29
XIII/104/2008 19.02.2008 VI/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:06
XIII/104/2008 19.02.2008 VI/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:38:56
XIII/103/2008 19.02.2008 II/5/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:36:14
XIII/102/2008 19.02.2008 XIX/190/2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:35:49
XIII/101/2008 19.02.2008 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:34:12
XIII/100/2008 19.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:33:01
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:32:06
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:31:59
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:31:10
XII/98/2007 18.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:27:17
XII/97/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:26:58
XII/96/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy SŁupsk na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:26:40
Statut Gminy Słupsk - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:41:08
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:40:49
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:40:43
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:38:16
XI/94/2007 16.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:36:58
XI/93/2007 14.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:30:00
XI/92/2007 14.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:29:38
XI/91/2007 14.11.2007 VII/66/2007 w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Słupsk, a : Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Dębnica Kaszubska. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:28:57
XI/90/2007 14.11.2007 w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:27:27
XI/89/2007 14.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:25:44
X/88/2007 28.09.2007 IV/39/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:25:05
X/87/2007 28.09.2007 w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:24:18
X/86/2007 28.09.2007 VIII/70/2007 uchylająca uchwałę Nr VIII/70/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 01 sierpnia 2007 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:23:55
X/85/2007 28.09.2007 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia " Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:22:42
X/84/2007 28.09.2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:20:24