Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Status prawny - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 18:21:53
Informacje ogólne Piotr Stawiszyński 2008-03-20 18:16:47
X/83/2007 28.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 17:58:31
X/83/2007 28.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 17:58:03
X/82/2007 28.09.2007 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Miejskiej Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 17:55:51
X/81/2007 28.09.2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki na realizację zadań własnych gminy Piotr Stawiszyński 2008-03-20 17:54:20
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:03:45
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:03:27
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:03:05
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:03:02
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:02:31
X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 16:02:12
X/79/2007 28.09.2007 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:56:42
X/78/2007 28.09.2007 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2008-2011 Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:56:10
IX/77/2007 18.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:55:45
VIII/76/2007 01.08.2007 w sprawie poparcia działań Wójta Gminy Słupsk związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:55:13
VIII/75/2007 01.08.2007 VII/54/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:54:49
VIII/74/2007 01.08.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:54:19
VIII/73/2007 01.08.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino-Rogawica, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:53:34
VIII/72/2007 01.08.2007 w sprawie lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych znajdujących się na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:52:14
VIII/71/2007 01.08.2007 w sprawie poparcia dla organizacji Regionalnego Parku Przemysłowego " Pomerania" w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:51:34
VIII/70/2007 01.08.2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo - Wieszyno Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:50:46
VIII/69/2007 01.08.2007 XXX/314/2006 uchylająca uchwałę Nr XXX/314/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:49:14
VIII/68/2007 01.08.2007 X/86/2003 w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:48:46
VII/67/2007 25.05.2007 w sprawie zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację " Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:48:16
VII/66/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pt. " Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" na terenie Gminy Kępice, Gminy Słupsk i Gminy Główczyce. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:47:53
VII/66/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pt. " Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" na terenie Gminy Kępice, Gminy Słupsk i Gminy Główczyce. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:47:47
VII/66/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pt. " Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" na terenie Gminy Kępice, Gminy Słupsk i Gminy Główczyce. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:46:27
VII/65/2007 25.05.2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:44:52
VII/64/2007 25.05.2007 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2007-2011. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:26:04
VII/63/2007 25.05.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewierowo". Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:24:26
VII/62/2007 25.05.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:24:01
VII/61/2007 25.05.2007 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:22:25
VII/60/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karżcino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:21:05
VII/59/2007 25.05.2007 uchylająca uchwałę NR XXIX/269/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 15:20:14
VII/58/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poiłożonych w części obrębu geodezyjnego Strzelino. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 14:56:05
VII/57/2007 25.05.2007 XXXI/328/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia z powiatowego zasobu nieruchomości do gm Piotr Stawiszyński 2008-03-20 13:06:44
VII/56/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Płaszewko. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 13:05:00
VII/55/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 13:01:25
VII/54/2007 25.05.2007 w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:57:59