Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXIII/349/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:09:10
XXXIII/348/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:47
XXXIII/347/2006 14.09.2006 w sprawie uchwalenia miejsca planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wielofunkcyjnego zespołu parkowo-rekreacyjnego w miejscowości Strzelino gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:30
XXXIII/346/2006 14.09.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jezierzyce SHR Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:09
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:07:48
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:07:45
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:38:26
XXXIII/344/2006 14.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:37:34
XXXII/343/2006 17.08.2006 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica a Gminą Słupsk przy udziale " Wodociągi Słupsk" spółka z Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:25:33
XXXII/342/2006 17.08.2006 XXXI/335/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXI/335/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na teren Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:08:04
XXXII/341/2006 17.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:03:05
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:02:23
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:02:21
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:01:25
XXXI/339/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na obwody głosowania oraz ustalenia uch numerów i granic. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:00:58
XXXI/338/2006 29.06.2006 w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:00:24
XXXI/337/2006 29.06.2006 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzial Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:59:53
XXXI/336/2006 29.06.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:58:51
XXXI/335/2006 29.06.2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:57:52
XXXI/334/2006 29.06.2006 XXX/306/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie wprowadzenia zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:57:30
XXXI/334/2006 29.06.2006 XXX/306/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie wprowadzenia zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:57:28
XXXI/334/2006 29.06.2006 XXX/306/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXX/306/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie wprowadzenia zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:55:53
XXXI/333/2006 29.06.2006 XXX/308/2006 zamieniająca Uchwałę Rady Gminy Słupsk Nr XXX/308/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w obrębie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:55:00
XXXI/332/2006 29.06.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 11:53:42
XXXI/331/2006 29.06.2006 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:09:51
XXXI/330/2006 29.06.2006 XXX/318/2006 uchylająca Uchwałę Nr XXX/318/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:03:55
XXXI/329/2006 29.06.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:01:57
XXXI/328/2006 29.06.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z powiatowego zasobu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:01:29
XXXI/327/2006 29.06.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:01:06
XXXI/326/2006 29.06.2006 w sprawie przejęcia Klubu Garnizonowego oraz Izby Pamięci 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie Osiedle od 1 stycznia 2008 roku. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:00:48
XXXI/325/2006 29.06.2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:00:25
XXXI/324/2006 29.06.2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za pierwsze półrocze oraz informacji o realizacji planu finansowego instytucji kult Piotr Stawiszyński 2008-03-11 16:00:00
XXXI/323/2006 29.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:59:21
XXXI/322/2006 29.06.2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:58:30
XXXI/321/2006 29.06.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:58:09
XXX/320/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:57:48
XXX/319/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko w gmin Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:52:48
XXX/318/2006 11.04.2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:52:31
XXX/317/2006 11.04.2006 uchylająca Uchwałę Nr XVI/145/2000 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdz Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:51:54
XXX/316/2006 11.04.2006 XVIII/183/2004 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/183/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pr Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:51:30