Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:55
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:52
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:51
XXX/297/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2005. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:10:03
XXX/296/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:09:38
XXX/295/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:09:10
XXX/294/2006 11.04.2006 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:08:16
XXX/293/2006 11.04.2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2005 Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:57:40
XXIX/292/2006 10.02.2006 w sprawie wniesienia aportem do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Słupsku nieruchomości gruntowej. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:54:34
XXIX/291/2006 10.02.2006 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:54:06
XXIX/290/2006 10.02.2006 w sprawie wzniesienia pomnika ku czci pamięci lotników 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie Osiedle Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:53:47
XXIX/289/2006 10.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:52:34
III/21/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:42:14
III/20/2006 19.12.2006 X/86/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:41:54
III/19/2006 19.12.2006 w sprawie nadania zazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:40:15
III/18/2006 19.12.2006 XXXIII/347/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/347/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:39:49
III/17/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne, będącego podstawą do zwrotu kosztów używania przez Wójta Gminy Słupsk - Mariusza Chmiela w celach służbowy Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:38:51
III/16/2006 19.12.2006 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:10:52
III/15/2006 19.12.2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:10:27
III/14/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:05:11
III/13/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:04:44
III/12/2006 19.12.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:03:49
III/11/2006 19.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:02:50
II/10/2006 05.12.2006 XXXV/366/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXV/366/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków t Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:02:30
II/9/2006 05.12.2006 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:00:50
II/8/2006 05.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:00:31
II/7/2006 05.12.2006 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:59:23
II/6/2006 05.12.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:58:57
II/5/2006 05.12.2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:58:34
II/4/2006 05.12.2006 I/3/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:57:15
I/3/2006 22.11.2006 w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:38:12
I/2/2006 22.11.2006 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:36:16
I/1/2006 22.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:35:41
2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 11:35:13
XXVII/285/2005 09.12.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:57
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:34
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:50:23
XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:22:00
XXVII/283/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:21:34
XXVII/282/2005 09.12.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 10:21:04