Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XIV/151/2004 15.06.2004 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jezierzycach. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:45:53
XIV/150/2004 15.06.2004 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:45:27
XIV/149/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opła Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:59
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:38
XIV/148/2004 15.06.2004 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:35
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:43:26
XIV/147/2004 15.06.2004 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:42:21
XIV/146/2004 15.06.2004 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:41:57
XIV/145/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:41:34
XIV/144/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi – Małej Strategii sołectwa Krępa Słupska, Płaszewko, Łupiny. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:40:42
XIV/143/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:40:11
XIV/142/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bruskowo Wielkie i Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:39:08
XIV/141/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:38:41
XIV/140/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia „ Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Słupsk na lata 2003-2010”. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:35:34
XIV/139/2004 15.06.2004 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk, Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica przy udziale spółki Wodociągi Słupsk sp. z o.o. w sprawie przekazania z Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:34:55
XIV/138/2004 15.06.2004 2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2003. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:32:41
XIV/137/2004 15.06.2004 w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:32:15
XIV/136/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:31:48
XIV/135/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:31:09
XIV/134/2004 15.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:30:11
XIV/133/2004 15.06.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk”. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:27:52
XIII/132/2004 20.04.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:27:20
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:18:19
XIII/131/2004 20.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:16:14
XIII/130/2004 20.04.2004 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:15:09
XIII/129/2004 20.04.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowi Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:14:43
XIII/128/2004 20.04.2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:13:52
XIII/127/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:13:01
XIII/126/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:11:45
XIII/125/2004 20.04.2004 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:11:12
Podstawowe dane Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:08:43
Podstawowe dane Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:07:40
XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:47:00
XIII/123/2004 20.04.2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:42
XIII/122/2004 20.04.2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:30
XIII/121/2004 20.04.2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2003. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:18
XII/120/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Strzelinku. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:02
XII/119/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr.: 11/13, 11/16 położone w miejscowości Włynkowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:45:49
XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:38:15
XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:11:36