Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-09-05 15:16:46
Decyzja z dnia 05.09.2023 r. znak OS.6220.8.7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk" wydanej na wniosek BRANQ Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-09-05 07:21:21
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.8.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk", na wniosek BRANQ Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 10, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2023-09-05 07:17:18
Postanowienie Nr 271/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupsk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-04 16:46:44
Starosta Słupski zawiadamia, o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2023 roku decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej" Piotr Stawiszyński 2023-09-04 16:40:23
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych za pośrednictwem wylotu w postaci drenażu rozsączającego zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 0021 Redzikowo, gmina Słupsk, województwo pomorskie, na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:10:08
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu w postaci drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 43/65 obręb 021 Redzikowo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:06:45
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 12:03:01
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2023-09-01 11:59:11
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-09-01 11:57:21
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:30:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:29:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.23.2023.MKA-c z dnia 25 sierpnia 2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo", zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 001208_2 Słupsk, na terenie działek nr: 245/19, 256/3, 246/3, 245/18 obręb 0007 Gać oraz w jednostce ewidencyjnej 221206_2 Kobylnica, na terenie działek nr 576/2, 63, 56/30, 56/25, 56/24 obręb 0023 Sycewice Pgr. Piotr Stawiszyński 2023-08-31 11:24:42
Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą" realizowanego na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 13:45:13
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 50/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:59:56
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:43:25
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:41:17
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:39:15
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 05.09.2023 r. na godz. 9.00 wyjazdowe posiedzenie komisji. Wyjazd sprzed budynku Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-30 12:36:49
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 485/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino - ul. Wczasowa - od km 0+757,00 do km 1+571,70." Piotr Stawiszyński 2023-08-30 11:30:43
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 października 2023 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie". Piotr Stawiszyński 2023-08-30 10:40:50
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXV/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:20:12
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXIV/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:09:58
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:05:51
Referendum ogólnokrajowe 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:03:04
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 15/3 o pow. częściowej 0,0310 ha (skład nieruchomości: B-0,0310 ha) położona w obrębie geodezyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2023-08-28 10:01:14
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 121/140 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: RIIIb-0,0020 ha), położona w obrębie Płaszewko w miejscowość Kusowo Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:58:23
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 205/2 o pow. częściowej 0,0194 ha (skład nieruchomości: PsIV-0,0115 ha, Bi-0,0079 ha) położona w obrębie geodezyjnym Siemianice Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:54:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0300 ha (skład nieruchomości: RV-0,0300 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2023-08-28 09:50:39
WYKAZ nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej we Wrześciu, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:32:53
WYKAZ nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Jezierzycach, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:30:43
WYKAZ nieruchomości położonej w Karzcinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:28:17
Wyniki przetargów z dnia 19.07.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:23:53
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:23:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:14:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzelinko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 178, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:05:35
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:02:54
Sesja LXVI - 29.08.2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-24 12:36:16
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29.08.2023 r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-24 09:46:22
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29.08.2023 r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-24 09:44:42