Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek z dnia 05.07.2018 dotyczący elektrowni wiatrowych Piotr Stawiszyński 2024-06-05 11:04:24
Odpowiedź na wniosek z dnia 31.10.2016r. odnośnie koncepcji i projektu utworzenia drogi dla rowerów (tzw. ścieżki rowerowej) wzdłuż drogi krajowej nr 21 od Ustki do Słupska. Piotr Stawiszyński 2024-06-05 10:39:14
Odpowiedź na wniosek z dnia 20.10.2016r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podjętych działań w zakresie przywrócenia standardowych szerokości poboczy dla pieszych oraz rowerzystów na drodze krajowej nr 21 w obrębie administracyjnym Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2024-06-05 10:38:59
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.12.2024.MKH-d z dnia 29 maja 2024 roku, informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej" Piotr Stawiszyński 2024-06-04 15:27:10
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia iż, uzyskał opinię organów opiniujących w sprawie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakończyło się zbieranie dowodów oraz wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 28 czerwca 2024 r. w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo" (sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.420.72.2023.MR.21) Piotr Stawiszyński 2024-06-04 12:21:19
Wójt Gminy Postomino zawiadamia wszystkie strony postępowania o wydaniu w dniu 23 maja 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 8 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 206 obręb Pałówko, gmina Postomino" Piotr Stawiszyński 2024-06-04 12:17:44
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-06-03 13:29:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 03.06.2024 r. informujące o wydaniu w dniu 03.06.2024 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działkach nr 178/1, 178/2 obr. Gałezinowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-03 13:26:13
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. inwestycji Piotr Stawiszyński 2024-06-03 12:35:19
Wyniki przetargów z dnia 23.05.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-06-03 11:27:44
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2024 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-06-03 11:27:03
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.8.2023 w dniu 3 czerwca 2024 r. na wniosek Pani Agaty Zielińskiej, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z projektowanej studni głębinowej SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach głębinowych SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo", na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-03 10:11:32
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.23.8.2023 z dnia 03.06.2024 r. dla przedsięwzięcia "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z projektowanej studni głębinowej SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach głębinowych SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo". Decyzja została wpisana pod Nr 20/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-06-03 10:10:21
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.23.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z projektowanej studni głębinowej SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach głębinowych SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Słupsk", na wniosek Pani Agaty Zielińskiej pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 20/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-06-03 10:06:13
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.8.2023 w dniu 3 czerwca 2024 r. na wniosek Pani Agaty Zielińskiej, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z projektowanej studni głębinowej SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach głębinowych SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo", na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-06-03 09:56:10
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 15:13:29
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 15:12:41
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pełnomocnika Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego Pana Jerzego Sajka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej dla obsługi projektowanych osiedli domów mieszkalnych w miejscowości Płaszewko, gmina Redzikowo", planowanego do realizacji w obrębie geodezyjnym Płaszewko oraz Głobino w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:47:33
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 19/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 8 kwietnia 2024 r. (data wpływu 08.05.2024 r.), złożonego przez Pełnomocnika Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego Pana Jerzego Sajka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej dla obsługi projektowanych osiedli domów mieszkalnych w miejscowości Płaszewko, gmina Redzikowo", planowanego do realizacji w obrębie geodezyjnym Płaszewko oraz Głobino w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:31:20
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kastracji zwierząt Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:28:46
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Prezesa Zarządu MIRKO Sp. z o.o. Pana Bogusława Krasnoborskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryb MIRKO Sp. zo.o. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:26:59
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 18/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 26 kwietnia 2024 r. (data wpływu 06.05.2024 r.), złożonego przez Prezesa Zarządu MIRKO Sp. z o.o. Pana Bogusława Krasnoborskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryb MIRKO Sp. zo.o. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji w obrębie Płaszewko w miejscowości Głobino w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:23:49
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:10:52
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:10:29
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:06:23
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:05:56
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:03:29
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:03:07
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:01:37
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 14:01:10
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:59:58
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:59:32
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:58:16
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:57:51
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:56:21
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:55:51
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:54:44
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:54:22
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:53:16
2024 - oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-05-29 13:52:47