Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2024-05-09 11:21:38
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2024-05-09 11:20:42
Piotr Stawiszyński 2024-05-09 11:19:35
Radni Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2024-05-09 11:16:20
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Redzikowo Nr LXXV/2023 z dnia 26 marca 2024 roku. Piotr Stawiszyński 2024-05-09 08:50:45
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sztucznej trawy Piotr Stawiszyński 2024-05-09 08:47:34
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.39, o wydaniu postanowienia znak - DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.38 uzupełniającego pouczenie w postanowieniu dotyczącym odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2 wyrażającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe połączenia Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku". Piotr Stawiszyński 2024-05-08 13:38:10
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-05-08 13:29:45
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2022.JSz.35, o wydaniu postanowienia dotyczącego odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10 sierpnia 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.400.57.2021.ASP.KSZ.2 wyrażającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn: "Nowe połączenia Drogi Krajowej nr 21 z Drogą Wojewódzką nr 210 wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" w Słupsku". Piotr Stawiszyński 2024-05-07 13:23:51
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o warunkach zabudowy Piotr Stawiszyński 2024-05-07 10:48:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.5.2024 z dnia 07.05.2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na działkach nr 211, 753 w obrębie ewidencyjnym Krępa, gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-05-07 10:46:32
Obwieszczenie Wójta w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika. Piotr Stawiszyński 2024-05-07 10:43:13
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2024-05-06 16:35:43
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. farm fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2024-05-06 16:31:01
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Sekretarza Gminy Piotr Stawiszyński 2024-05-06 16:26:22
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę Piotr Stawiszyński 2024-05-06 16:18:48
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bezdomności zwierząt Piotr Stawiszyński 2024-05-06 16:14:08
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków na promocję Gminy Piotr Stawiszyński 2024-05-06 14:52:16
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Gminnej Ewidencji Zabytków Piotr Stawiszyński 2024-05-06 14:29:05
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 27 i 28.03.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-05-06 14:03:04
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2024 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-05-06 14:02:58
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sygnalizacji świetlnej w m. Swochowo Piotr Stawiszyński 2024-05-06 13:05:11
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Sekretarza Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-05-06 13:02:11
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. różnych inwestycji Piotr Stawiszyński 2024-05-06 12:57:31
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warunków zabudowy dla m. Gać Piotr Stawiszyński 2024-05-06 12:54:19
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o warunkach zabudowy w m.Bruskowo Wielkie i Wielichowo Piotr Stawiszyński 2024-05-06 12:38:48
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji Piotr Stawiszyński 2024-04-30 14:07:31
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji Piotr Stawiszyński 2024-04-30 14:07:08
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji Piotr Stawiszyński 2024-04-30 13:23:25
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dzierżawy działki Piotr Stawiszyński 2024-04-30 13:22:09
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2024-04-30 13:20:42
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. WOŚP Piotr Stawiszyński 2024-04-30 13:19:04
Sesja I - 07.05.2024 Piotr Stawiszyński 2024-04-30 13:14:47
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:49:34
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:47:47
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:45:00
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:42:39
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:38:00
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:34:53
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2024-04-30 12:19:38