Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/748/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:45:32
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXVII/740/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko (działki nr 73/2, 73/3, 74) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:41:52
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LXIV/707/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo (działki nr 164/9 i 164/11) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:37:46
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:34:42
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-06 09:33:26
Zawiadomienie o zwołaniu IX Sesji Rady Seniorów Gminy Redzikowo II Kadencji na dzień 15 lutego 2024 r. (środa) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-05 15:33:16
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Redzikowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 2 wylotów na przebudowę 2 rowów i na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych do rowu w miejscowości Wierzbięcin (działki nr 119 i 97 obręb Bruskowo Małe, gmina Redzikowo) Piotr Stawiszyński 2024-02-05 15:25:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.11.2024 z dnia 02 lutego 2024 r informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 525 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 12:24:45
Wyniki przetargów z dnia 24 i 25.01.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:39:42
Wyniki z rokowań z dnia 14.12.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:38:11
Wyniki przetargów z dnia 29 i 30.11.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-02-02 11:38:08
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. energii odnawialnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 09:25:09
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-02 09:23:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-02-01 15:20:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.153.2023 z dnia 01.02. 2024 r. informujące o wydaniu w dniu 01.02.2024 r. decyzji GB.6730.153.2023 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego, na działce nr 153/9 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-01 15:17:28
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-02-01 10:26:41
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 3/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 27 grudnia 2023 r., złożonego przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo", planowanego do realizacji na terenie obrębu geodezyjnego Wieszyno w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-01 10:22:46
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Redzikowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-02-01 08:18:02
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunalnych Piotr Stawiszyński 2024-01-31 11:34:53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielenia informacji w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresu instalacji OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2024-01-31 11:01:09
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kierownictwa urzędu gminy Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:57:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.139.2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bliźniaczego, o ganek oraz budowę wiaty dobudowanej do budynku mieszkalnego na dz. nr 121/73, położonej w m. Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:45:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.139.2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bliźniaczego, o ganek oraz budowę wiaty dobudowanej do budynku mieszkalnego na dz. nr 121/73, położonej w m. Kusowo, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:43:59
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:24:56
Informacja Wójta Gminy Redzikowo o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 31.01.2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-01-31 10:10:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na części terenu działki nr102/5 w obręb ewidencyjnym Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-01-30 15:22:34
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 30.01.2024 r. na godz. 12.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w pok. Nr 26 Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-01-29 15:56:57
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0045 ha (skład nieruchomości: B-0,0025 ha, RV-0,0020 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2024-01-29 12:43:08
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 44/13 o pow. częściowej 0,0820 ha (skład nieruchomości: B-0,0820 ha), położona w obrębie geodezyjnym Stanięcino Piotr Stawiszyński 2024-01-29 12:40:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczonych od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/22, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2024-01-29 10:19:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:17:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:16:05
WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Redzikowo, przeznaczonej do sprzedaży. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:13:32
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:10:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 251/77 o pow. 0,3217 ha (dr) oraz nr 251/39 o pow. 0,1437 ha (Ba) i łącznej cenie wywoławczej 302.000,00 złotych, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00034200/8. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:07:28
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:00:54
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowanego przez Panią Martę Srokosz, nr O-ID/MK/21/11/2023, z dnia 21 listopada 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353", dla działek nr: 36/6 (KW SL1S/00066348/0), 36/7 (KW SL1S/00066348/0), 36/8 (KW SL1S/00066348/0), obręb 0026 Strzelino w gminie Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Piotr Stawiszyński 2024-01-26 13:17:34
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych kierownictwa urzędu Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:54:10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cyberbezpieczeństwa Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:51:51
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. farm wiatrowych i fotowoltanicznych Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:47:16