Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-12-18 08:59:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zespołu interdyscyplinarnego Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:22:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupy, dostawy i montażu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:21:52
Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:19:16
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 56/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:16:32
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotów wolnożyjących Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:27:51
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.142.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informującego osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:21:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu w dniu 08.12.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone między stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewi I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie w obrębach ewidencyjnych Zgojewo, Żoruchowo gmina Główczyce, w obrębie ewidencyjnym Bięcino gmina Damnica oraz w obrębach ewidencyjnych Kukowo i Rogawica gmina Słupsk (działki nr nr 8/10, 16, 15/1, 15/2, 23, 14/2 obręb Zgojewo gm. Główczyce; działki nr 121, 122/2, 133/4 obręb Bięcino gm. Damnica; działki nr 122/1, 133/1, 134,135, 136/1 obręb Kukowo gm. Słupsk; działka nr 3/37 obręb Rogawica Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:15:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Piotr Stawiszyński 2023-12-14 12:47:03
Zarządzenie Nr 231/2023 Wójta Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-14 12:28:27
Zarządzenie Nr 230 /2023 Wójta Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk V kadencji 2023-2025 Piotr Stawiszyński 2023-12-14 12:26:50
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 3, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-12-14 12:24:06
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 55/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 października 2023 r. złożonego przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-12-14 12:21:32
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 14:24:58
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 14:24:52
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 14:18:46
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 14:18:10
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 14:18:07
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. MPZP Piotr Stawiszyński 2023-12-13 13:20:39
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-12-13 13:14:41
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-12-13 13:14:34
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 12:52:03
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 12:47:39
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2023-12-13 12:47:34
Postanowienie Wójta Gminy Ustka z dnia 05.12.2023 r. znak GOR.6220.11.12.2023 zawieszające postępowanie w związku z oczekiwaniem na wpłynięcie raportu OOS, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma fotowoltaiczna o mocy 90 MW. Piotr Stawiszyński 2023-12-12 12:10:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 04.12.2023 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Milarex Sp. z o.o. (rozbudowa zakładu) Piotr Stawiszyński 2023-12-12 10:39:39
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXVIII/2023 z dnia 31 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-12-12 10:33:35
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 19 grudnia 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-12-12 10:30:59
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:43:54
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:43:21
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:40:04
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:39:42
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:38:01
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:36:45
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:35:51
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:35:22
Aktualne stawki podatków na 2024 rok. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:30:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:21:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:20:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:16:44