Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:15:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.14.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji cp GB.6733.14.2023 z dnia 30.11.2023 wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie i Wielichowo. Piotr Stawiszyński 2023-12-11 12:13:28
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.33 z dnia 29.11.2023 r., do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Piotr Stawiszyński 2023-12-08 11:20:31
Zawiadomienie Wójta Gminy Ustka znak GOR.6220.12.11.2023 z dnia 05.12.2023 r. o przedłużeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Piotr Stawiszyński 2023-12-08 11:19:04
Wyniki przetargów z dnia 29 i 30.11.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-12-08 10:24:11
Uchwała Nr 192/g267/P/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Redzikowo na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Piotr Stawiszyński 2023-12-08 10:23:46
Wyniki z przeprowadzonego przetargu w dniu 22.11.2023 r. na zbycie nieruchomości Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-12-08 10:23:04
Uchwała Nr 191/g267/F/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Redzikowo na lata 2024 - 2034. Piotr Stawiszyński 2023-12-08 10:22:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029. Piotr Stawiszyński 2023-12-08 10:04:27
Wybory Samorządowe 2024 Piotr Stawiszyński 2023-12-08 10:03:08
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 06 grudnia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.107.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu - budowa budynku inwentarskiego (344 DJP) na części terenu działki nr 228/5 obr. Bierkowo gmina Słupsk, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Piotr Stawiszyński 2023-12-07 14:35:30
Zawiadomienie o zmianie zakresu postępowania wszczętego na wniosek RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika odparowalno - chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej oraz na usługę wodną - odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno - chłonnego (działka nr 246/4, obręb ewidencyjny Gać, gmina Słupsk, województwo pomorskie) Piotr Stawiszyński 2023-12-07 13:38:49
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. partnerstwa publiczno - prywatnego Piotr Stawiszyński 2023-12-07 09:03:41
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o terminie drugiego spotkania otwartego dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica (uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.), na podstawie którego maja być lokalizowane elektrownie wiatrowe. Piotr Stawiszyński 2023-12-07 08:57:58
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustanowienia patrona jednostki samorządu Piotr Stawiszyński 2023-12-06 10:08:55
Petycja z dnia 25.11.2023 roku dot. płatności elektronicznych Piotr Stawiszyński 2023-12-06 10:03:55
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.f z dnia 01.12.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej. Piotr Stawiszyński 2023-12-04 15:02:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.c z dnia 30.11.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej. Piotr Stawiszyński 2023-12-04 14:55:19
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położoną w miejscowości Strzelino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2023-12-04 09:53:19
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 251/77 o pow. 0,3217 ha (dr) oraz nr 251/39 o pow. 0,1437 ha (Ba) i łącznej cenie wywoławczej 302.000,00 złotych położone w miejscowości Włynkówko, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00034200/8. Justyna Zbijowska 2023-12-04 09:48:33
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 07.12.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 17:45:31
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 07.12.2023 r. na godz. 12.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 17:41:05
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 07.12.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 17:37:16
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 07.12.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 17:32:27
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 1.12.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z ochrony i promocji zdrowia z dnia 28.11.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 17:10:52
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.c z dnia 30.11.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 16:57:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2, 295 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272, 271 obr. Bruskowo Wielkie. Piotr Stawiszyński 2023-12-01 11:01:34
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 1/21 o pow. częściowej 0,32 ha, położona w obrębie geodezyjnym Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-12-01 10:57:58
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu trzeciej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. Piotr Stawiszyński 2023-11-30 15:07:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-30 11:09:29
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 260/4 (KW SL1S/00029811/6), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-11-30 11:01:14
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 32 (KW SL1S/00090468/4), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-11-30 10:57:12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, dla dz. ewid. o nr 127 (KW SL1S/00111613/0), obręb 0023 Siemianice, gm. Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-11-30 10:54:08
Zawiadomienie. Zwołuje się VIII Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 12 grudnia 2023 r. (wtorek) na godzinę 12:00 w Zagrodzie nr 5 w Swołowie. Piotr Stawiszyński 2023-11-30 10:49:21
Sesja LXIX - 30.11.2023 Piotr Stawiszyński 2023-11-30 10:00:56
Wyniki z przeprowadzonego przetargu w dniu 22.11.2023 r. na zbycie nieruchomości Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-11-30 08:50:59
Wyniki z przeprowadzonych przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk z dnia 26.10.2023 r. Justyna Zbijowska 2023-11-30 08:49:33
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej". Piotr Stawiszyński 2023-11-28 11:58:10
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm) o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą". Piotr Stawiszyński 2023-11-28 10:52:36
Odpowiedź z dnia 27.11.2023 r. dot. cyberbezpieczeństwa Piotr Stawiszyński 2023-11-28 10:48:36