Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr kart 34/2023 Piotr Stawiszyński 2023-05-17 14:21:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.2.2022.MM(11) z dnia 15.05.2023 r. informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-05-17 13:11:51
Zawiadomienie. Zwołuje się V Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 23 maja 2023 r. (wtorek) na godzinę 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-05-16 12:58:36
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej: zawiadamia o wydaniu w dniu 5 maja 2023 r. decyzji nr 394-6/16/18/20/2022/2023 zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr 394/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., obejmującą budowę zakładu produkcji mączki i oleju z ryb wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 250/3; 250/4; i 256 w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2023-05-15 12:12:15
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, dla zadania pn.: Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-05-15 12:09:52
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bydlino (ul. Wczasowa). Piotr Stawiszyński 2023-05-15 12:04:29
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Piotr Stawiszyński 2023-05-12 10:44:32
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-05-12 09:49:57
2022 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-05-12 07:56:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-05-11 15:00:45
Obwieszczenie Starosty Słupskiego dot. wydania decyzji z dnia 10 maja 2023 r. Nr 255/2023 o pozwoleniu na budowę zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h, komina z własną konstrukcją wsporczą, zbiornika p.poż., portierni kontenerowej, szczelnego zbiornika na wody opadowe wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zbiornika na olej opałowy, wagi najazdowej, wewnętrznej linii zasilania energetycznego oraz infrastruktury drogowej: w miejscowości Redzikowo dz. Nr 7/12 w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-05-11 11:26:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działce nr 211/3 obr. Gać, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-05-10 14:20:59
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-10 09:12:06
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 17.05.2023 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:33:23
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 17.05.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:30:11
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 17.05.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:23:49
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 17.05.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:20:51
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (dot. miejsc. Bydlino, Swochowo, Jezierzyce) Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:12:52
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (dot. miejsc. Bydlino, Swochowo, Jezierzyce) Piotr Stawiszyński 2023-05-10 08:10:27
Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Słupsk w 2022r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:32:29
MPZP Bukówka Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:23:02
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:17:02
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:15:23
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:12:20
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:09:50
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:05:56
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:04:00
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 14:01:16
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:58:15
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:55:02
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:54:04
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:43:52
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:43:40
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Słupsk za 2022 r. Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:39:41
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:37:46
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:36:01
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2023-05-09 13:32:30
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 231/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka" Piotr Stawiszyński 2023-05-08 16:08:23
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2023.AM.c z dnia 04.05.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Duninowo na działkach w obrębach Zębowo, gmina Kobylnica, obręb Radęcin, gmina Słupsk, obręb Gać, gmina Słupsk, obręb Swołowo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-05-08 16:05:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-05-08 15:59:40