Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:58:26
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Leśny Dwór Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:53:17
Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:34:27
Odpowiedź z dnia 21.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:31:34
Petycja z dnia 13.11.2023 roku dot.Zakładu Produkcji Mączki Rybnej Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:28:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GB.6733.7.2022 z dnia 23 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G oraz przebudowie drogi wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, na działkach nr 105, 98, 149 i na części działek nr 97, 119, 104/3, 99/5, 118 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 12:00:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-e z dnia 22.11.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400 kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk", zlokalizowanej w województwie pomorskim, powiecie słupskim, w jednostce ewidencyjnej 221208_2 Słupsk, w obrębie ewidencyjnym 0028 Swołowo, na działce nr 95. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 11:52:01
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 listopada 2023 r. na godz. 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-11-23 11:01:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 52/2, 37, 42/5, 42/34, 42/35, 42/36 obręb ewidencyjny Lękwica, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-22 14:19:50
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-11-21 12:32:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 15 listopada 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie. Piotr Stawiszyński 2023-11-16 10:08:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 07.07.2023 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy przyłącza elektroenergetycznego WN 110 KV. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 15:42:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.21.2023.MR.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:59:31
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:57:06
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:54:02
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:50:43
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 14.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:47:42
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 22.11.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się urzędzie, w sali konferencyjnej UG Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:44:22
Piotr Stawiszyński 2023-11-15 12:23:49
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-14 15:15:16
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczone od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/22, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:06:53
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położoną w miejscowości Siemianice, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:04:56
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-11-13 09:02:57
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-11-13 08:43:12
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-11-13 08:40:15
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.8.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 207/12 z dnia 29.03.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:12:09
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7..2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.7.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 1011/12 z dnia 27.12.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:09:15
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.5.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 269/12 z dnia 18.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:06:24
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.3.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 248/12 z dnia12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:03:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:00:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD z dnia 07.11.2023 r. informującego o wniesieniu w dniu 03.11.2023 odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego WI-IV.7840.7.6.2020.ESD odmawiającej uchylenia decyzji Starosty Słupskiego nr 250/12 z dnia 12.04.2012 r. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 14:00:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 12/9, 252/3 obr. Gać, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 12:24:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 261, 284/6, 263, 100/98, 100/95, 100/96 obr. Redęcin, w gminie Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-11-09 12:22:01
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 54/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 6 października 2023 r. (uzupełnionego w dniu 27.10.2023 r.) złożonego przez EMMAROL Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uregulowanie stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-11-08 14:45:20
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2023-11-07 14:47:44
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 291 "Wilk" w Słupsku Piotr Stawiszyński 2023-11-07 14:46:01
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0391 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 200 i 201 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0391 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-11-07 14:20:46
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 168/1 o pow. częściowej 0,0015 ha, położona w obrębie geodezyjnym Strzelino Piotr Stawiszyński 2023-11-07 14:18:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej P V Strzelinko na działkach nr 324, 450, 448, 322, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 310, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 434, 391, 392/2, 295 obr. Wielichowo, 128/15, 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/5, 232, 84/4, 84/13, 84/12, 84/11, 84/10, 84/9, 84/8, 233, 89/2, 232, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3, 169/9, 169/8, 169/7, 272, 271 obr. Bruskowo Wielkie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-11-06 16:28:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-11-06 13:05:42