Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Cietrzew" Piotr Stawiszyński 2023-11-03 11:01:59
Zawiadomienie. W związku z upływem IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk zapraszam na ostatnią sesję, która odbędzie się 15 listopada, o godz. 13.00. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2023-11-03 10:59:51
Obwieszenie Starosty Słupskiego z dnia 23 października 2023 r. informującego o wydaniu w dniu 23 października decyzji 615/2023 obejmującej pozwolenie na budowę hali produkcyjno - magazynowej z częścią socjalno - biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi, drogami wew., placem manewrowym, zbiornikiem retencyjnym, zbiornikiem wody p.poż, trafostacją oraz zewnętrznymi instalacjami na dz. nr 7/52 i 7/53 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-10-31 14:56:43
Projekt programu współpracy z OPP na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2023-10-31 13:02:16
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu drugiej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. Piotr Stawiszyński 2023-10-31 11:44:23
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu drugiej aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2023. Piotr Stawiszyński 2023-10-31 11:28:41
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 537/2023 z dnia 19 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Krępa Słupska, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:35:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 569/2023 z dnia 4 października 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:30:02
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.24.2023.MKA-k z dnia 27.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 27 października 2023 r. decyzji nr 160/2023/MKA o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 KV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Dunowo" Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:23:16
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 158/117 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: Bi-0,0020 ha), położona w Wiklino Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:17:45
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,0329 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 244 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0329 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:14:49
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 19zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)". Piotr Stawiszyński 2023-10-30 17:06:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczone od nr 167/336 do nr 167/368 - zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6 oraz oznaczone od nr 167/375 do nr 167/378 - zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2023-10-30 09:16:09
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzelinko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 178, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-10-30 09:13:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-10-30 09:11:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-10-30 09:09:23
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-10-30 09:07:20
III kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-27 11:02:54
III kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-27 11:02:43
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXVII/2023 z dnia 27 września 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-10-27 09:56:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnych linii elektroenergetycznych SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą służącymi do przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko na działkach nr 214/3, 214/1, 216/2, 216/1, 217/2, 217/1, 208, 218, 219, 220, 221, 229/4, 229/3, 229/2, 201/2, 204, 205, 207/2 obr. Strzelinko, nr 443, 366, 319, 318, 317, 316/1, 384, 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 310, 434, 391, 392/2, 404, 295 obr. Wielichowo, nr 245, 112/4, 112/3, 242, 112/1, 113/3, 113/1, 114/1, 240, 86/1, 86/2, 238, 237, 236, 85/1, 84/6, 84/4, 84/13, 232, 233, 89/2, 89/1, 230, 95, 228, 81, 227, 272, 271, 168/1, 269, 168/2, 270, 168/3 obr. Bruskowo Wielkie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-10-26 15:19:28
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 26 października 2023 roku tutejszy organ wydał postanowienie GB.6733.12.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GB.6733.12.2023 z dnia 25 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr 208 obręb Strzelinko, nr 246, 245, 247 część, 128/14 część, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 97 część, 98 część, 228, 227, 168/1 część, 271, 166, 167 część, 272 część, 81 część, obr. Bruskowo Wielkie oraz na działce nr 97 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-26 14:24:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 25 października 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejąca stacja elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na działkach nr nr 208 obręb Strzelino, nr 246, 245, 247 część, 128/14 część, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 97 część, 98 część, 228, 227, 168/1 część, 271, 166,167 część, 272 część, 81 część, obr. Bruskowo Wielkie oraz na działce nr 97 obr. Bruskowo Małe, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-25 15:20:01
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.25.2023.MKH-h z dnia 24.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 18 października 2023 r. decyzji nr 157/2023/MKH o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 KV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Dunowo" Piotr Stawiszyński 2023-10-25 15:16:54
Sesja LXVIII - 31.10.2023 Piotr Stawiszyński 2023-10-24 14:17:34
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-10-24 13:54:27
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 31 października 2023 r. na godz. 12.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-10-24 09:47:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego VI-III.7840.2.7.2023.MCH-h z dnia 20.10.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 20,10.2023 r. przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenia na budowę - decyzja nr 56z/2023/MCH dla inwestycji pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Lębork - Słupsk od kn 81,150 do km 128,60 linii kolejowej nr 202". Piotr Stawiszyński 2023-10-24 09:39:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce 178/1 obr. Gałęzinowo i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:22:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego na działkach nr 40/6, 489/1, 489/2, 494/4, 494/5, 502/13, 502/16, położonych w obrębie geodezyjnym Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:15:15
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 "Bałtyk" Piotr Stawiszyński 2023-10-23 14:10:22
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie połżżonych w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko. Justyna Zbijowska 2023-10-23 08:48:14
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2023/2024 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2023-10-20 13:41:49
Wystąpienie pokontrolne. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków Piotr Stawiszyński 2023-10-20 09:12:19
Projekt programu współpracy z OPP na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2023-10-20 08:50:50
Projekt programu współpracy z OPP na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2023-10-20 08:42:41
Zbiór uchwał Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:03:35
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:03:08
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:01:57
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-10-19 09:01:15