Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 053/g267/R/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Słupsk za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 09:49:16
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 09:29:28
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka. Piotr Stawiszyński 2023-04-14 08:08:28
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.8.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" Piotr Stawiszyński 2023-04-11 15:34:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 31/2023 Piotr Stawiszyński 2023-04-11 15:32:54
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:56:56
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:54:50
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:52:51
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.04.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-04-11 14:50:03
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275 o pow. 3,31 ha i cenie wywoławczej 2.400.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00029943/0, położonej w obrębie geodezyjnym Siemianice. Justyna Zbijowska 2023-04-11 08:39:27
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2023-04-11 08:36:55
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Błaszkowskiego Pełnomocnika firmy Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.". - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie Piotr Stawiszyński 2023-04-07 11:09:50
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego. Piotr Stawiszyński 2023-04-07 09:57:53
Wyniki przetargów z dnia 29.03.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-04-06 10:21:55
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXI/2023 z dnia 28 marca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-05 10:56:43
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LX/2023 z dnia 02 marca 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-05 09:02:30
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LIX/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-04-05 08:26:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.2.2023.MM(3) z dnia 03 kwietnia 2023 r. dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji oulsi w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Duninowo-Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-04-05 08:23:48
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LII/600/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-04-04 08:38:45
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 30/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 07 lutego 2023 r. złożonego przez Farma Wiatrowa Dębnica Kaszubska Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-03 14:11:13
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. księgowości budżetowej. Piotr Stawiszyński 2023-03-29 11:31:54
Zamówienia publiczne -aktualne (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-03-28 12:18:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 38/1 o pow. 0,1006 ha (skład nieruchomości - Br-RIVb-0,1006 ha) położona w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2023-03-27 15:01:06
Wykaz, Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0493 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 194 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0493 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:58:57
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0300 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 5 (skład nieruchomości: RIVb-0,0300 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:56:51
Zawiadomienie. Zwołuje się IV Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:48:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym położonych w obrębie Bierkowo, Gać, Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:43:28
Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:32:25
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-03-27 11:39:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:15:32
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Bydlino oznaczonych nr 126/1 oraz nr 126/2, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:12:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:05:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:03:07
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:01:23
Ogłoszenie o przetagu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:59:33
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:57:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:55:53
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 12/4 o pow. 0,0253 ha (ŁV) oraz jako działka nr 12/5 o pow. 0,0634 ha (ŁV), zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00091101/1, położone w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:44:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 113/5 o pow. 0,1220 ha (RVI) i cenie wywoławczej 55.000,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Karzcino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036457/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:38:51
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 13A położony w budynku nr 13 w miejscowości Warblewo. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:33:12