Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2015 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu drobiu na 34 000 stanowisk na działce nr 228/5" w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

OS.6220.20.10.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art 21 ust. 2 pkt 16, art. 33, 39 oraz 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamia:

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2015 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obiektu inwentarskiego do chowu drobiu na 34 000 stanowisk na działce nr 228/5” w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

Jednoczesnie zawiadamiam, iż podczas toku postępowania doszło do zmiany nazwy przedsięwzięcia i jego zakresu z 22 000 sztuk (88 DJP) drobiu planowanego do chowu na 34 000 sztuk (136 DJP), natomiast kwalifikacja przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2015 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obiektu inwentarskiego do chowu drobiu na 34 000 stanowisk na działce nr 228/5” w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamia o wystąpieniu w trybie art. 77 ust. 1 ustawy OOS do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środsowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o opinię w sprawie ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do Wójta Gminy Słupsk codziennie w terminie 21 dni od 14.01.2016 r. do 03.02.2016 r. w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, w godzinach 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bierkowo
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl https://system.sios.pl/search - Nr 1/2016

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 12-01-2016 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 12-01-2016 12:37