Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu postanowienia OS.6220.11.6.2016 odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dróg gminnych Nr 1 i 2 w miejscowości Wrzeście"

OS.6220.11.7.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 49, 123 oraz art 10 § 1, art 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia:

o wydaniu postanowienia OS.6220.11.6.2016 odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dróg gminnych Nr 1 i 2 w miejscowości Wrzeście” na terenie Gminie Słupsk. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 29/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Zawiadamiam jednocześnie o możliwości wglądu do dokumentów opiniujących w przedmiotowej sprawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

Informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czewrca 1960 r. Kpa stronom przysługuje, przed wydaniem decyzji, prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanie żądań. Stosowne materiały stanowiące podstawę do wydania przedmiotowej decyzji znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34 w Słupsku - pok. Nr 11 w budynku „B”. Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, w godzinach 8:00 - 15:00.

Ponadto:
Art. 10. § 1. KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 41. § 1 KPA W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Art. 73. § 1 KPA Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 12-08-2016 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 12-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2016 12:56