Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15 listopada 2016 r. postanowienia opiniującego znak - OS.6220.34.1.2016 przez Wójta Gminy Słupsk w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Ustka, prowadzonym przez Wójta Gminy Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i wiślana trasa R9...

OS.6220.34.3.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działając na podstawie art. 49, 106 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 23 ze zm.) w związku z art 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 15 listopada 2016 r. postanowienia opiniującego znak - OS.6220.34.1.2016 w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Ustka, w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i wiślana trasa R9 – partnerstwo – Gminy Ustka” na trasie od granicy Gmina Postomino / Gmina Ustka do granicy Gmina Ustka / Miasto Ustka oraz od granicy Miasto Ustka / Gmina Ustka do granicy Gmina Ustka / Gmina Smołdzino.” na terenie Gminy Ustka i Gminy Słupsk. Jednocześnie zawiadamiam że ww. postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 39/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Zawiadamiam o możliwości wglądu do dokumentów w siedzibie Wójta Gminy Ustka.

Informuję, iż Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia także w siedzibie organu wydającego tj. u Wójta Gminy Słupsk w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pok. Nr 11 w budynku „B” w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. postanowienie będzie się uważać za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: od tego dnia będzie liczony termin do wniesienia żażalenia, zgodnie z pouczeniem zawartym w postanowieniu.

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
2. Strona internetowa http://bip.gminaslupsk.pl https://system.sios.pl/search - Nr 39/2016
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
5. Tablica sołecka w miejscowości Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie
6. Tablica sołecka w miejscowościach Zaleskie, Możdżanowo, Starkowo, Duninowo, Pęplino, Wodnica, Przewłoka, Wytowno, Poddąbie, Machowinko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 16-11-2016 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 16-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 16-11-2016 15:32