Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zmianie wniosku. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" na terenie trzech gmin tj. Gminy Słupsk, Gminy Ustka i Miasta Ustka.

OS.6220.10.13.2018

OBWIESZCZENIE
o zmianie wniosku

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. Poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka” na terenie trzech gmin tj. Gminy Słupsk, Gminy Ustka i Miasta Ustka.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, w godzinach 8:00 - 15:00.

Ponadto:
Art. 10. § 1. KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 41. § 1 KPA W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Art. 73. § 1 KPA Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Włynkówko, Włynkowo, Bydlino
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
5. Tablica ogłoszeń w miejscowości: Niestkowo; Zimowiska; Grabno;
6. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
7. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Słupsk ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
8. Strona internetowa BIP Gminy Słupsk http://bip.gminaslupsk.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-07-2018 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 25-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 25-07-2018 15:22