Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

OS.6220.20.21.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 oraz 10 § 1 oraz art 61 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1257 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czewrca 1960 r. Kpa stronom przysługuje, przed wydaniem decyzji, prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanie żądań. Stosowne materiały stanowiące podstawę do wydania przedmiotowej decyzji znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34 w Słupsku - pok. Nr 11 w budynku „B”. Strony mogą skorzystać z tego uprawnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach 8:00 - 15:00.

Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. obwieszczenie będzie się uważać za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia upublicznienia.

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - BiP Urzędu Gminy Słupsk;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
3. Tablica sołecka w miejscowości Strzelino, Bierkowo;

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 23-08-2018 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 23-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2018 10:52