Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j


UCHWAŁA NR XII/111/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst. jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zw zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 )

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala , co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy, skreśla się § 2 .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004.

UZASADNIENIE

 

§ 2 uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 w brzmieniu „ Dieta o której mowa w § 1 przysługuje innemu niż przewodniczący członkowi organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy tylko wtedy, gdy został on wyznaczony inkasentem podatków i opłat” budzi wątpliwości interpretacyjne - komu przysługuje dieta w przypadku, kiedy to przewodniczący Rady Sołeckiej czy też Rady Osiedlowej wykonuje swoje statutowe obowiązki bez pełnienia funkcji inkasenta.

 

W związku z tym, iż inkasent zgodnie z uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XII/116/99 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8 % zebranej kwoty podatku, uważamy, że miesięczna dieta, która ma pokrywać wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji Sołtysa czy też Przewodniczącego Rady Osiedlowej, powinna być wypłacana osobie, która pełni tę funkcję (niezależnie czy sołtys jest inkasentem czy też nie).

 

 

 

 

 

Wnioskodawcy projektu uchwały:

 

  1. Komisja statutowa powołana do opracowania statutu Rady Sołeckiej i Rady Osiedlowej,

  2. Wójt Gminy Słupsk.

 

 

  1. Ustala się wysokość miesięcznej diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Słupsk w kwocie 50 zł - słownie :pięćdziesiąt złotych.

  2. Dieta pokrywa koszty podróży służbowych.

  3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy otrzymują miesięczną dietę bez konieczności udokumentowania ilości przejazdów do Urzędu Gminy.

 

§ 2.

 

Dieta , o której mowa w § 1 przysługuje innemu niż przewodniczący członkowi organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy tylko wtedy, gdy został wyznaczony inkasentem podatków i opłat.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XXV/230/2001 z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.

Dieta dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych od roku 2002 wynosiła 20 zł . Proponuje się od 2004 r. ustalić dietę w kwocie 50 zł - miesięcznie.

Wniosek o podwyższenie diet kilkakrotnie został zgłaszany przez sołtysów i znajduje uzasadnienie w częstotliwości i kosztach przyjazdu sołtysów do urzędu gminy w celu załatwiania spraw służbowych.

 

Dieta pokrywa koszty dojazdów służbowych do Urzędu Gminy .

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:31