Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka"

Słupsk, dnia 18 lutego 2019 r.
OS.6220.10.28.2018

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. Poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3  i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.10.26.2018 w dniu 18 lutego 2019 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka” na terenie trzech gmin tj. Gminy Słupsk, Gminy Ustka i Miasta Ustka.
    W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznnia się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w godzinach 8:00 – 15:00.
Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. obwieszczenie będzie się uważać za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia upublicznienia.  

 


Ponadto:
Art. 10. § 1. KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 41. § 1 KPA W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Art. 73. § 1 KPA Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Otrzymują:
    1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
    2. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
    3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Włynkówko, Włynkowo, Bydlino
    4. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
    5. Tablica ogłoszeń w miejscowości: Niestkowo; Zimowiska; Grabno;
    6. Tablica ogłoszeń  Urzędu Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
    7. Tablica ogłoszeń  Urzędu Miasta Słupsk ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
    8. Strona internetowa BIP Gminy Słupsk  http://bip.gminaslupsk.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Kurczyk 19-02-2019 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 19-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2019 13:24