Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIII/130/2004 20.04.2004 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie.


UCHWAŁA NR XIII/130/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z roku 2001, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. Z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 5 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 1996 roku Nr 67 poz. 329 ze zmianami Dz. U. Nr 106 poz. 496, Dz. U. 1997 roku, Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; Dz. U. 1998 roku Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126; Dz. U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; Dz. U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; Dz. U. z 2002 roku Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; Dz. U. Z 2003 roku Nr 6. poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966)

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przejęcia i prowadzenia przedszkola publicznego w Redzikowie.

§ 2

  1. Rada Gminy Słupsk wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia z dniem 1 stycznia 2005 roku części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Redzikowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 43/31 o powierzchni 378,5715 ha, obejmującej budynek przedszkola wraz z przyległym placem zabaw oraz budowlami trwale związanymi z gruntem a przynależnymi tej nieruchomości.

  1. Rada Gminy Słupsk wyraża wolę przejęcia z dniem 1 stycznia 2005 roku wyposażenia ruchomego obiektu przedszkola niezbędnego do prawidłowego prowadzenia placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zatrudnionego personelu zgodnie z art. 231 kodeksu pracy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do prowadzenia wszelkich negocjacji i podejmowania działań oraz decyzji w zakresie przejęcia z dniem 1 stycznia 2005 roku Przedszkola i przekształcenia go w jednostkę organizacyjną Gminy Słupsk.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XI/99/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:15