Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o., ul. Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 00-0073 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2022-12-12 13:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" 2022-12-09 11:17
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 76/2022 2022-12-09 11:13
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.36.13.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko... 2022-12-06 10:34
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.36.13.2021 w dniu 6 grudnia 2022 r. na wniosek SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o. ul. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)". 2022-12-06 10:32
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 75/2022. 2022-12-06 10:31
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 74/2022. 2022-11-28 15:12
dokument Wójt Gminy Słupsk do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 74/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2022-11-28 15:11
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.23.59.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" 2022-11-24 13:13
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 w dniu 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". 2022-11-24 13:07
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 73/2022. 2022-11-24 13:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 72/2022. 2022-10-28 12:20
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk" 2022-10-28 12:18
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.14.2022 w dniu 28 października 2022 r. na wniosek ..., Pełnomocnika Gminy Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk". 2022-10-28 12:17
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022 r. wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)". 2022-10-26 16:32
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022 roku wydał postanowienie znak OS.6220.37.13.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" na terenie Gminy Słupsk, postępowania prowadzonego na wniosek SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o.. 2022-10-26 13:43
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo". 2022-10-26 11:31
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2022 roku wydana została decyzja znak RB.6220.3.7.2022.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji do naziemnego magazynowania skroplonego azotu: zbiornika o pojemności ok. 7 m3 do naziemnego magazynowania skroplonego azotu wraz z parownicą atmosferyczną na działce o numerze ewidencyjnym 115/26 obręb Płaszewko w miejscowości Głobino" 2022-10-26 11:45
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa instalacji do naziemnego magazynowania skroplonego azotu: zbiornika o pojemności ok. 7 m3 do naziemnego magazynowania skroplonego azotu wraz z parownicą atmosferyczną na działce o numerze ewidencyjnym 115/26 obręb Płaszewko w miejscowości Głobino", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych NR 68/2022. 2022-10-26 11:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i montażu elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, na działce nr 273 położonej w obrębie ewidencyjnym Bierkowo oraz na działkach nr 41/6, 265, 179/2, 180, 181, 182/1, 183/1, 184/1 w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. 2022-10-26 11:43
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.09.2022 r. wszczął ponownie ocenę oddziaływania na środowisko w postępowaniu OS.6220.17.2021, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie". 2022-09-29 14:18
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż zakończono zbieranie dowodów w sprawie OS.6220.36.2021 dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupsk)" 2022-09-29 11:00
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż zakończono zbieranie dowodów w sprawie OS.6220.4.2022 dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk" 2022-09-28 14:32
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.2.11.2022.AW o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer 2022-09-27 15:33
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" 2022-09-09 17:09
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.27.22.2020 w dniu 9 września 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 68 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" 2022-09-09 16:42
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska II, wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr 65/2022. 2022-09-09 16:36
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.26.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450"... 2022-09-07 07:22
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.26.16.2021 w dniu 7 września 2022 r. ... dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450" na terenie gminy Gminy Słupsk. 2022-09-07 07:18
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450" wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr 64/2022. 2022-09-07 07:13
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.37.11.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o., 2022-09-01 10:29
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.9.2022 wydana w dniu 26 sierpnia 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586" 2022-08-26 13:45
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.15.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586" 2022-08-26 13:42
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.9.2022 w dniu 26 sierpnia 2022 r. na wniosek ... dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586", na terenie Gminy Słupsk 2022-08-26 13:37
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek ..., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2022-08-18 13:25
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.28.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo", na wniosek ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 61/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2022-08-17 15:32
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.28.11.2021 w dniu 17 sierpnia 2022 r. na wniosek ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo". 2022-08-17 15:30
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.28.11.2021 z dnia 17.08.2022 r. "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" na dz. 175/4 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk 2022-08-17 15:26
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. wszczęte zostało ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B", po uzupełnieniach do raportu OOS z dnia 15.07.2022 r.. 2022-08-16 12:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.20.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" 2022-08-11 13:23
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.20.7.2022 w dniu 11 sierpnia 2022 r. na wniosek Pana Andrzeja Opalińskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" 2022-08-11 13:21
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.20.7.2022 z dnia 11.08.2022 r. "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" 2022-08-11 13:19
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia strony postępowania oraz podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2022 r. wydane zostało postanowienie znak RB.6220.2.9.2022.AW nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" 2022-07-27 13:36
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.5.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski" 2022-07-27 10:23
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.15.2020 w dniu 26 lipca 2022 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski". 2022-07-27 10:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.15.2020 z dnia 26.07.2022 r. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski" 2022-07-27 10:17
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o zakończeniu zebrania dowodów w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" - znak sprawy OS.6220.20.2022 2022-07-15 19:36
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 54/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 9 maja 2022 r. (uzupełnionego 15.06.2022 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2022-07-15 07:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.17.13.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" 2022-07-15 07:53
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" 2022-07-15 07:48
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.9.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", wydana na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2022-07-14 07:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2022-07-14 07:41
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 z dnia 8 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", wydana na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Decyzja została wpisana pod Nr 50/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2022-07-08 14:33
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.22.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. 2022-07-08 14:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 w dniu 8 lipca 2022 r. na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka" na terenie gminy Gminy Słupsk. 2022-07-08 14:19
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" po uzupełnieniach raportu OOS z dnia 18.03.2022 r oraz 15.04.2022 r. (raport oos z dnia 29 września 2021 r.) 2022-07-06 12:48
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o niezałatwieniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" 2022-07-06 12:46
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.37.9.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" 2022-07-05 10:40
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586". 2022-07-04 14:51
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do naziemnego magazynowania skroplonego azotu: zbiornika o pojemności ok. 7 m3 do naziemnego magazynowania skroplonego azotu wraz z parownicą atmosferyczną na działce o numerze ewidencyjnym 115/26 obręb Płaszewko w miejscowości Głobino" 2022-07-04 14:31
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" 2022-07-04 14:28
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.21.12.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" 2022-07-04 14:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.23.23.2020 z dnia 3 czerwca 2022 r. 2022-07-01 12:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.38.7.2021 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-06-30 11:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" 2022-06-29 15:05
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" 2022-06-29 15:01
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450". 2022-06-29 14:55
dokument Decyzja Wójta Gminy Słupsk. Postanawiam umorzyć na wniosek strony w całości prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". 2022-06-29 14:30
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". 2022-06-29 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zespół Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" 2022-06-23 14:19
dokument Wójt gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" 2022-06-23 14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.23.2020 w dniu 3 czerwca 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 65 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I 2022-06-03 15:54
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.23.23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" 2022-06-03 15:50
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I 2022-06-03 15:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.26.23.2020 w dniu 30 maja 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 67 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" 2022-05-30 15:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.26.23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" 2022-05-30 15:54
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska III" 2022-05-30 15:49
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.38.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" 2022-05-19 19:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.38.7.2021 w dniu 19 maja 2022 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk". 2022-05-19 19:21
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" 2022-05-19 19:14
dokument Decyzja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2022 r. znak - OS.6220.35.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" obręb geodezyjny Wieszyno, na terenie Gminy Słupsk, wydana na wniosek: Green Capital S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. 2022-05-13 10:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.35.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" 2022-05-11 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez ... Pełnomocnika Nadleśnictwa Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586". 2022-04-27 13:14
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2022-04-27 13:12
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450". 2022-04-25 15:01
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Potegowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka" 2022-04-25 11:32
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B". 2022-04-12 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". 2022-04-12 09:12
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk", 2022-04-12 09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk". 2022-04-12 08:57
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", 2022-04-12 08:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo w Gminie Słupsk. 2022-04-07 13:40
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo, na terenie gminy Słupsk. 2022-04-07 13:37
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. 2022-04-07 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" w Gminie Słupsk. 2022-04-07 09:04
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" 2022-04-07 09:02
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.25.13.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej "Głobino 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 213; 214/3; 214/5; 216/1" 2022-04-06 12:57
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.36.13.2020 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B" 2022-04-05 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.8.14.2020 w dniu 1 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 3 o mocy do 15,4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 214/1, 214/3, 216/2, 217/2, 217/1, gmina Słupsk" 2022-04-04 12:16
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o niezałatwieniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" 2022-03-31 15:14
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" 2022-03-30 14:39
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.31.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" 2022-03-30 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie". 2022-03-30 14:29
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I. 2022-03-24 12:53
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk" obręb geodezyjny Warblewo, na terenie Gminy Słupsk 2022-03-15 15:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 marca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.2.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk" 2022-03-15 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.9.2021 w dniu 14 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 6/2 obr. Warblewo w gm. Słupsk". 2022-03-15 08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.9.17.2020 w dniu 14 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 2 o mocy do 15,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 204, 201/2, 202, 203, gmina Słupsk" 2022-03-14 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.7.14.2020 w dniu 14 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 1 o mocy do 41 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 229/5, 229/4, 229/3, 229/2, gmina Słupsk" 2022-03-14 13:30
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska II. 2022-03-10 11:03
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska III. 2022-03-10 11:00
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.18.10.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (oo14) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Słupsk" 2022-03-07 16:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.17.11.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo... 2022-03-07 16:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.21.10.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" 2022-03-07 12:10
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.26.10.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie..., Wielichowo... 2022-03-04 11:21
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 marca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.25.9.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej "Głobino 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 213; 214/3; 214/5; 216/1" 2022-03-04 10:01
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk". 2022-03-04 09:56
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie zbiornika do składania płynnych nawozów rolniczych" na dz. nr 2/5 w obrębie Jezierzyce na terenie Gminy Słupsk planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. 2022-03-01 08:29
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" 2022-02-23 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.16.2021 w dniu 23 lutego 2021 r. na wniosek Pulsol Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" 2022-02-23 14:52
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 300 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk" 2022-02-23 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o umorzeniu postępowania ... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 w leśnictwie Siemianice i Machowino". 2022-02-15 11:18
dokument Decyzja. Postanawiam umorzyć na wniosek strony w całości prowadzone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi leśnej nr 162 w leśnictwie Siemianice i Machowino". 2022-02-15 10:55
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie (drugi raz) postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I. 2022-02-15 09:34
dokument Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" obręb geodezyjny Warblewo, 2022-02-08 13:57
dokument Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" obręb geodezyjny Warblewo, 2022-02-08 13:48
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.11.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 MWp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/7" 2022-02-08 13:41
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 2 Mwp, usytuowanego w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk w obrębie Warblewo na działce 125/1" 2022-02-08 13:38
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krepa Słupska II. 2022-01-27 12:25
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska III. 2022-01-27 12:23
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 7/29 obręb 0021 Redzikowo gm. Słupsk" 2022-01-26 12:37
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.19.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 7/29 obręb 0021 Redzikowo gm. Słupsk" 2022-01-26 12:31
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW", na wniosek Sun Bierkowo Sp. Z o.o.. 2022-01-20 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.10.2021 w dniu 20 stycznia 2022 r. na wniosek Sun Bierkowo Sp. z o.o., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW" obręb Bierkowo 2022-01-20 11:51
dokument Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Farma fotowoltaiczna PV Bierkowo o mocy przyłączeniowej do 2 MW" obręb geodezyjny Bierkowo, 2022-01-20 11:46
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" 2022-01-13 15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" w obrębie geodezyjnym Głobino w Gminie Słupsk. 2022-01-13 15:11
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW oraz zespołów magazynów energii o łącznej mocy przyłączeniowej do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Wieszyno dz. nr 36/12" 2022-01-13 14:33
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka". 2022-01-12 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" 2022-01-12 09:51