Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino działki pod budownictwo. Działka nr 2/3 o powierzchni 8066 m2 i cenie wywoławczej 207 215,00 złotych stanowi teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej.

GG- 7222/ 1-3/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.01.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 06.01.2006 roku do 28.01.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 07.01.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr 61706.

Lp. Nr działki, Pow. działki w m2, Cena wywoławcza działki w złotych, Wysokość wpłaty wadium w złotych

1 2/3 8066 207 215,00 20 730,00
W/w działka stanowi teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej (50 U/M)

2 2/14 2498 66 497,00 6 650,00
3 2/15 1827 48 635,00 4 870,00
4 2/16 1299 34 579,00 3 460,00
5 2/17 1265 33 674,00 3 370,00
6 2/18 1273 33 887,00 3 390,00
7 2/19 1247 33 195,00 3 320,00
8 2/20 1355 36 070,00 3 610,00
9 2/21 1668 44 402,00 4 450,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną (33U/MN).

10 2/5 1677 40 785,00 4 080,00
11 2/10 1302 30 454,00 3 050,00
12 2/23 1197 29 111,00 2 920,00
13 2/24 1255 30 522,00 3 060,00
14 2/25 1263 30 716,00 3 080,00
15 2/26 1372 30 367,00 3 040,00
16 2/27 1143 26 735,00 2 680,00
17 2/28 1430 34 778,00 3 480,00
18 2/29 1477 35 921,00 3 600,00
19 2/31 1684 40 955,00 4 100,00
20 2/32 1820 44 262,00 4 430,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (32 MN, 41 MN, 42 MN, 43 MN, 44 MN, 45 MN)

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami
i roszczeniami osób trzecich.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:46